18 czerwca 2018 roku na obiektach nieczynnych wiaduktów kolejowych we wsi Stańczyki w powiecie gołdapskim odbyły się ćwiczenia ratownicze specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego pod kryptonimem STAŃCZYKI-18. 

W ćwiczeniach udział wzięły dwie grupy wysokościowe SGRW Gołdap oraz SGRW Olsztyn włączone do Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej. Pozorowana akcja ratownicza zakładała trzy epizody:

1)      dotarcie do poszkodowanego wiszącego na linie (bungee) po nieudanym skoku pod wiaduktem/między wiaduktami;

2)      dotarcie do osoby zagrożonej upadkiem będącej poza barierką mostu;

3)      wieloetapowa akcja ratownicza polegająca na dotarciu do poszkodowanego, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuacji wskazaną droga na ziemię.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie technik ratowniczych wykorzystywanych w dziedzinie ratownictwa wysokościowego oraz przede wszystkim wymiana doświadczeń i zgrywanie się członków grup podczas działań ratowniczych.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: mł. bryg. Cezary Kalinowski