20 czerwca lidzbarscy strażacy wraz ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemicznego  z Olsztyna przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego w miejscowym zakładzie mleczarskim Polmlek

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 10.00 , gdy do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim dotarł sygnał o wycieku amoniaku w maszynowni zakładu. Zdaniem zgłaszającego do awarii doszło wskutek uszkodzenia rurociągu i w wyniku tego poszkodowanych zostało dwóch pracowników obsługi. Natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej z lidzbarskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej. Po rozpoznaniu sytuacji Kierujący Działaniami Ratowniczymi zlecił dokonanie pomiarów, wyznaczenie strefy, zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez ustawienie miedzy innymi kurtyny wodnej, a także odnalezienie i ewakuację poszkodowanych osób i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W drugiej fazie akcji do działań ratowniczych przystąpiła zadysponowana już wcześniej SGRCHem z Olsztyna, której głównym zadaniem było usunięcie awarii poprzez założenie opaski i tym samym zlikwidowanie wycieku. Ćwiczenia, w których uczestniczyło 20 strażaków trwały około 2 godzin głównym ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania strażaków JRG Lidzbark Warmiński oraz JRG 1 Olsztyn- SGRCHem.

opracował; kpt.Tomasz Gowkielewicz     zdjęcia;  Andrzej Łaskarzewski