W dniu 8 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy „Atak 2018”. Ćwiczenia miały na celu integrację działań służb ratowniczych powiatu podczas zdarzenia o charakterze akcji terrorystycznej w budynku administracji publicznej. Manewry uwzględniające zadania dla służb realizowano podczas powiatowych ćwiczeń obronnych organizowanych przez Starostę Powiatu Nidzickiego.

Ćwiczenie rozpoczął epizodu pościgu policyjnego za samochodem osobowym, którym przemieszczały się osoby podejrzane. W efekcie pościgu dwóch uzbrojonych mężczyzn ubranych w kominiarki przy seriach strzałów oddawanych z karabinów wtargnęły do Parku Gregoroviusa, a następnie do budynku starostwa. W budynku mężczyźni sterroryzowali grupę kobiet, którą zamknęli w jednym z pomieszczeń. Z budynku ewakuowano większość pracowników. Z okien oddawano kolejne strzały.

Ten etap ćwiczeń został zrealizowany przez nidzickich policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ograniczyli dostęp do obiektu i przeprowadzili akcję antyterrorystyczną. Na miejsce udały się zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, które pozostawiono w miejscu bezpiecznym w oczekiwaniu na rozwój zdarzeń.

Po wejściu do budynku oddziału antyterrorystycznego w budynku ponownie zrobiło się gorąco od wystrzałów, huku i krzyków. W efekcie brawurowej akcji ujęto sprawców.

Kolejnym i właściwym dla działań straży pożarnej elementem ćwiczeń był wybuch i pożar w budynku starostwa. W efekcie akcji terrorystycznej w budynku zdetonowano ładunek wybuchowy. W pomieszczeniach uwięzione zostały osoby ranne. Po sprawdzeniu obiektu pod kątem zagrożeń wybuchowych, do akcji włączyli się strażacy. Kierujący akcją ratowniczą przy ścisłej współpracy z Policją przeprowadził rozpoznanie oraz określił działania dla jednostek oraz wezwał na miejsce kolejne siły OSP i PSP, w tym Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą. Ratownicy ubrani w sprzęt ochrony układu oddechowego oraz wyposażeniu sprzęt gaśniczy oraz mierniki monitorujące skład powietrza weszli do obiektu skąd ewakuowali kolejnych rannych. Sporym utrudnieniem było zdarzenie na drugim piętrze. Z uwagi na brak możliwości wejścia na górny poziom ratownicy przeprowadzili akcję ewakuacyjną z podnośnika. Pomimo utrudnień związanych z utrudnionym dojazdem, z budynku ewakuowano osobę ranną na wysokości. Do działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie włączono jednostki OSP z Napiwody i Janowa.

Czynności związane z udzielaniem pomocy medycznej poszkodowanym organizowano pod nadzorem koordynatora zespołu PRM. Rannych wspólnymi siłami zaopatrywano.

W pobliżu budynku zbudowano namiot ewakuacyjny, w którym umieszczono osoby poszkodowane (pozorantów).

Ćwiczenia pozwoliły zrealizować scenariusz przebiegu działań ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym z większą liczbą osób poszkodowanych oraz ocenić poziom zagrożeń i potencjalnych zachowań ludności.

Trzeba jednak zauważyć, że terroryzm jest coraz częstszym zjawiskiem we współczesnym świecie, na który trudno jest się przygotować.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski