W dniu 13.11.2009 roku jednostki OSP z Jeży, Hejdyka, Lisek i Pogobia Średniego z gminy Pisz, w ramach ćwiczeń brały udział w samodzielnej akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie zakładu przemysłowego w Piszu. Celem koncentracji było sprawdzenie mobilności, skuteczności prowadzonych działań, wyszkolenia oraz organizacji współpracy strażaków ochotników w samodzielnej akcji gaszenia hali produkcyjnej, w warunkach zagrożenia życia, bez udziału jednostek z PSP. Jednostki OSP z Jeży, Hejdyka, Lisek oraz Pogobia Średniego gminy Pisz, pod bacznym okiem pracowników Komendy Powiatowej PSP w Piszu z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Pawłem Pieńkoszem na czele, gasiły pozorowany pożar hali produkcyjnej, do jakiego doszło na terenie zatrudniającego ponad 200 pracowników zakładu przemysłowego Holzwerg w Piszu. Zgodnie z założonym scenariuszem około 50 pracowników opuściło objętą pożarem halę samodzielnie przed dojazdem jednostek straży pożarnej. Strażacy w pierwszej kolejności przeszukali pomieszczenia hali produkcyjnej i ewakuowali ze strefy objętej pożarem dwie osoby poszkodowane, którym następnie udzielono pomocy przedmedycznej. W dalszej kolejności strażacy mieli ugasić pożar wewnątrz hali, który w trakcie działań przeniósł się również na dach budynku. Po około 40 minutach zmagań założone cele zostały osiągnięte.