W ostatnim okresie strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia doskonalące w obiektach szkolnych, realizowane również jako ćwiczenia nocne.

Internat zespołu szkół budowlanych w Braniewie okazał się doskonałym miejscem na zrealizowanie nocnych ćwiczeń związanych z gaszeniem pożaru i ewakuowaniem młodzieży. Zadaniem personelu internatu było przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji młodzieży z obiektu w wyznaczone miejsce, przekazanie informacji o charakterze zdarzenia do dowódcy straży pożarnej oraz o ilości osób prawdopodobnie poszkodowanych w wyniku pożaru. Strażacy oprócz działań typowo gaśniczych, przeszukiwali silnie zadymione pomieszczenia docierając do osób poszkodowanych /pozorantów/, udzielali poszkodowanym pomocy medycznej oraz sprawdzili możliwości sprzętu, w tym podnośnika hydraulicznego w zakresie działań na wysokości.

Kilka dni później braniewscy strażacy uczestniczyli w próbnym alarmie przeciwpożarowym zorganizowanym przez dyrekcję Gimnazjum nr 1 w Braniewie. Ćwiczenia to doskonała forma sprawdzenia umiejętności strażaków, zapoznania się z budynkiem szkoły, sprawdzenia dojazdu do obiektu oraz zasad związanych z prawidłowym przeprowadzeniem ewakuacji młodzieży i kadry z placówki dydaktycznej. Strażacy gasili pozorowany pożar, który wybuchł w części piwnicznej obiektu, ewakuowali odnalezione osoby poszkodowane na zewnątrz, gdzie udzielili im pierwszej pomocy. Zmagania strażaków oraz przebieg ewakuacji młodzieży obserwował dyrektor szkoły.

To kolejne ćwiczenia zrealizowane przez braniewskich strażaków na terenie miasta pozwalające na zapoznanie się z obiektami i praktycznym sprawdzeniem możliwości poprowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/