23 września na terenie szpitala w Działdowie przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego z innymi służbami pod kryptonimem „SZPITAL 2011”.

W ćwiczeniach wzięła udział Państwowa Straż Pożarna, 2 jednostki OSP z ksrg, pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska i pogotowie gazowe. Do ćwiczeń włączono również powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał wybuch gazu w pomieszczeniach laboratorium szpitalnego, w wyniku czego doszło do pożaru wewnątrz budynku i uszkodzenia jego konstrukcji. Elementy konstrukcyjne budynku raniły też osoby pracujące na zewnątrz. Pozwoliło to przećwiczyć różnorodne formy działań w zakresie ratownictwa technicznego, gaszenia pożarów, prowadzenia ewakuacji, itp. W trakcie ćwiczeń ewakuowano część pacjentów i personelu szpitalnego. Możliwości ewakuacji pozostałych pacjentów i personelu sprawdzono teoretycznie, swoje sprawozdania w tym zakresie złożyli ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe. Do najpoważniejszych zadań strażaków należała ewakuacja poszkodowanych z pomieszczeń bezpośrednio objętych pożarem z wykorzystaniem podnośnika i skokochronu, pomoc poszkodowanym wokół budynku, ewakuacja pacjentów, personelu szpitala i oddziałów pomocniczych. Po raz pierwszy w tego typu ćwiczeniach wykorzystano zakupiony namiot ewakuacyjny. Pozostałe służby realizowały swoje zadania według posiadanych kompetencji. Całość ćwiczeń została podsumowana w siedzibie szpitala z udziałem jego kierownictwa i służb biorących udział w ćwiczeniach.

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie; fot.: portal moje-dzialdowo.pl/