W dniach 29-30.10.2018 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie zorganizowali ćwiczenia w obiektach należących do PGNiG znajdujących się w powiecie giżyckim. Założenie polegało na rozpoznaniu i określeniu stref zagrożenia wybuchowego oraz określeniu kierunku jej rozprzestrzeniania, a tym samym zagrożenia dla mieszkańców.

30 października 2018 r. na terenie zakładu WILD odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów z jrg w Mrągowie.

22 października 2018 roku, w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Pasłęku odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla zawodniów lekkoatletycznego klubu GIMPAS oraz ich rodziców. 

26 października 2018 roku w Bartoszycach odbyły się ćwiczenia zgrywające z zakresu usuwania skutków awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów bartoszyckiego, kętrzyńskiego i węgorzewskiego.

W dniach 17-19 października br lidzbarscy strażacy przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego w miejscowym Muzeum Warmińskim.