23 marca 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 23 marca 2018 r. powierzył:

  • bryg. Pawłowi LITWINOWICZOWI pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku,
  • mł. bryg. Leszkowi GÓRALSKIEMU pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie.

Akty powierzenia obowiązków wręczyli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

 Podczas uroczystości sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński gratulując oficerom powiedział: „Każdy oficer służb mundurowych służy Niepodległej, jest to szczególnie ważne w  roku odzyskania niepodległości. Życzę Wam, abyście jak najlepiej wypełniali obowiązki w tej służbie”.

 

/Źródło: KG PSP w Warszawie, zdjęcia: Marta Wawiórko - Wydział Prewencji Społecznej KG PSP/