zmiana kierownictwa w Giżycku

 

 

30 września 2017 roku st.bryg.inż. Jerzy Kunicki Komendant Powiatowy PSP w Giżycku  po  45 latach służby przeszedł na emeryturę. Zastąpił go na tym stanowisku od 1 października bryg. mgr inż. Jacek Baczewski.

 Przebieg służby  st.bryg.inż. JERZEGO KUNICKIEGO:

  1. Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu ( 1972 – 1974)
    - zaocznie SG SP (1989 – 1993)
  2. Komenda Rejonowa ( Powiatowa)  Straży Pożarnych w Suwałkach                                     (1.07.1974-15.09.1976)  Oficer ds. operacyjno – szkoleniowych
  3. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Suwałkach zs. w Augustowie               (16.09.1976-30.06.1977)Oficer ds. organizacyjnych
  4. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Węgorzewie                                               (1.07.1977- 8.03.1990) Komendant Rejonowy
  5. Komenda Rejonowa (Powiatowa ) PSP w Giżycku                                                    (9.03.1990-30.11.1996) Oficer ds. kadrowych Z-ca Komendanta Powiatowego
  6. Komendant Powiatowy PSP (1.12.1996 – do 30.09.2017)

/Opracowanie i zdjęcia: bryg. Arkadiusz Gij, zdjęcie: mojegizycko.pl / K.Karolska/