logo miniŻyczenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

ministerstwomini mini

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

ministerstwomini mini

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

 

Osiemnaście jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz trzy jednostki OSP spoza systemu otrzymały z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego promesy na zakup samochodów ratowniczych.


W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca akcję profilaktyki zdrowotnej z okazji Dnia Kobiet „Chcę mieć pewność, że zawsze będziesz…”, w której udział włączyli się również strażacy z Warmii i Mazur.