gW dniach 28-29 maja oraz 5-6 czerwca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się dwie edycje szkolenia zorganizowanego przy udziale Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Głównym celem szkolenia nazwanego roboczo „FIREFOBIA” było przygotowanie policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji do interwencji z udziałem substancji niosących zagrożenie pożarem oraz wybuchem.

                W szkoleniu w sumie wzięło udział 47 funkcjonariuszy Policji z terenu całego kraju oraz 2 funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Wykładowcy oraz instruktorzy Ośrodka Szkolenia wystąpili w przedsięwzięciu w roli ekspertów, omawiając zagadnienia z zakresu szeroko pojętej ochrony przed pożarem i wybuchem oraz przeprowadzając pokazy i ćwiczenia w celu przekucia teorii w praktykę.

Wykorzystując zaplecze Ośrodka Szkolenia, można było zaprezentować między innymi, jak przebiega wybuch gazu w zamkniętych przestrzeniach. Efekty wizualne i dźwiękowe wywołały na obserwujących widoczne wrażenie. Niebezpieczne skutki wybuchu w postaci płomienia i przyrostu ciśnienia nie dawały złudzeń, by w rzeczywistości w podobnej sytuacji można było czuć się bezpiecznym, np. wchodząc w czasie interwencji do pomieszczenia wypełnionego mieszaniną gazu palnego z powietrzem.

Wiele do myślenia dał również pokaz wybuchu gazu sprężonego, oddający charakter zdarzeń z udziałem butli z LPG, nierzadko spotykanych w obiektach budowlanych. Z wykorzystaniem kartuszy gazowych do kuchenek turystycznych pokazano, jak wyglądają zjawiska BLEVE i fireball, przez większość szkolonych obserwowane do tej pory jedynie na filmach.

Do refleksji zmusiły zapewne zajęcia praktyczne z wykorzystaniem substancji chemicznych. Pokaz inicjacji spalania koktajlu mołotowa w wyniku reakcji chemicznej uświadomił, iż lecąca w stronę kordonu Policji butelka nie musi być wyposażona w płonący szmaciany knot, by spowodować tożsame zagrożenie: spalanie cieczy palnej na funkcjonariuszu, tudzież rozlewisku. Pokaz reakcji sodu metalicznego czy karbidu z wodą ukazał niebezpieczne oblicze tejże jako środka gaśniczego.

Centralnym punktem zajęć było posługiwanie się gaśnicami w różnych sytuacjach. Dla wielu słuchaczy szkolenie było wyjątkową okazją do użycia gaśnicy na otwartym ogniu, co jest warunkiem koniecznym efektywnej jej obsługi w realnych działaniach. Zastosowanie różnorodnych środków gaśniczych do gaszenia pożarów rozlewisk, kontenera czy ubrania na manekinie pozwolił uczestnikom szkolenia na porównanie ich skuteczności w odniesieniu do realnych scenariuszy. Wiele dobrego wniosło również użycie koca gaśniczego, którego potwierdzona skuteczność w początkowej fazie rozwoju pożaru ukazała potrzebę włączenia go do podstawowego wyposażenia funkcjonariusza odpowiedzialnego za gaszenie.

Wiele dobrego wniosło zapewne omówienie zasad postępowania z poparzonym człowiekiem, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się, w jaki sposób i przy użyciu jakiego sprzętu mogą udzielić pierwszej pomocy, by zminimalizować negatywne skutki zdarzeń z udziałem substancji palnych.

                Należy podkreślić, iż współpraca przebiegała wzorowo. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń, na czym silnie skorzystały wszystkie uczestniczące formacje. Wiedza i nieco doświadczenia zaczerpniętego ze „strażackiego podwórka” stanowi pewien wkład w podwyższenie kwalifikacji funkcjonariuszy Policji przygotowujących się do zabezpieczenia konferencji klimatycznej (COP24), która odbędzie się w grudniu 2018 w Katowicach. Wierzymy, iż omówione problemy i proponowane sposoby ich rozwiązania dotrą do szerszej grupy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, co będzie stanowiło o olbrzymiej wartości podjętego przedsięwzięcia.

 

 

 

tekst i zdjęcia: własne