dsc_3802W dniu 26 września 2009 roku na Zamku Kapituły Warmińskiej przy ul. Zamkowej 1 w Olsztynie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe mające na celu sprawdzenie sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb pomocniczych w sytuacji pożarowej, dotyczącej obiektu o wysokiej wartości kulturowej. Scenariusz zakładał, że w trakcie prowadzenia prac dekarskich doszło do zaprószenia ognia na poddaszu w południowej części zamku, co w dalszej konsekwencji mogło doprowadzić do rozprzestrzenienia się pożaru na wieżę i pozostałą część budynku.

Z uwagi na charakter obiektu, należało podjąć szereg przedsięwzięć mających na celu nie tylko skuteczne działania gaśnicze, lecz również ewakuację ludzi i mienia.

Do działań zostały zaangażowane także siły i środki Ośrodka Szkolenia, które czynnie uczestniczyły w manewrach

by godles

30 września Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie odwiedziły dzieci z klasy 1f Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie. Jak zawsze była to nie lada przygoda dla małych uczniów, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę w szkolnych ławach. Na początek dzieci zasiadły w nieco przydużych ławkach, aby posłuchać i porozmawiać o pracy strażaka. Okazało się, że mali uczniowie dosyć dobrze orientują się w zadaniach, z jakimi mierzą się strażacy. Gaszenie pożarów, ratowanie z wypadków drogowych i ściąganie kotów z drzew – to według naszych małych gości główne, choć nie jedyne, zadania strażaka. Dzieci dowiedziały się również, że strażacy usuwają skutki skażenia substancjami chemicznymi, ratują ludzi i zwierzęta z wszelkich trudnych i groźnych sytuacji, w tym z dużych wysokości i z wody oraz z tafli lodu a także udzielają pierwszej pomocy. Dzieci same niedawno odbyły kurs pierwszej pomocy, więc w tej materii również miały coś do powiedzenia.

by godles22 września 2011 roku w Ośrodku Szkolenia odbyła się druga część I Warmińskiego Turnieju w Dwuboju Pożarniczym. Na naszej wspinalni mogli zmagać się zawodnicy z niemal całej Polski, w Ośrodku zagościli bowiem reprezentanci województw: pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz drużyna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Nasz lokalny lider w „hakówce” – Artur Serafin (pracownik Ośrodka) obronił honor województwa i zdobył srebrny medal w konkurencji Drabina hakowa (czas 14,70 s), uległ jedynie Mirosławowi Cyrsonowi

dscf047814 września 2011 r. zorganizowaliśmy w Ośrodku ćwiczenia mające na celu pokazanie kursantom szkolenia uzupełniającego, jakie możliwości oferuje różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny przeznaczony do pracy na wysokości. Przy użyciu trzech różnych samochodów specjalnych (drabina mechaniczna SD 30, podnośnik hydrauliczny SH 30 oraz podnośnik hydrauliczny Bronto Skylift TLK 23-12) przeprowadziliśmy symulacje różnych zdarzeń, wymagających interwencji zastępów specjalnych.

Ogromną atrakcją okazał się podnośnik Bronto, oferujący strażakom wiele możliwości. Część z nich przećwiczyliśmy w praktyce, wykorzystując Skylifta m.in. do ewakuacji osób przez okno przy bardzo słabych możliwościach podjazdu, wydobywania samochodu osobowego zniszczonego w wyniku wypadku oraz podawania środków gaśniczych z wysokości.

godles

 29 sierpnia br. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie stawiło się 30 szeregowych Państwowej Straży Pożarnej, pragnących dalej poszerzać swoją wiedzę i podwyższać kwalifikacje na szkoleniu uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze spędzą przy ulicy Porannej (i nie tylko) 63 dni, po których wrócą do rodzimych jednostek bogatsi o wiedzę i kolejne doświadczenia, wzbogacąjąc szeregi Państwowej Straży Pożarnej, jako nowo upieczeni przedstawiciele korpusu podoficerskiego.