DSC01857W teminie 7-18 kwietnia odbyło się szkolenie młodszego nurka. Kwalifikacje uzyskało w sumie 12 osób, w tym:

- 6 osób z województwa warmińsko-mazurskiego,

- 3 osoby z województwa opolskiego,

- 3 osoby z województwa podkarpackiego.

Kierownikiem kursu był st. sekc. Mariusz Zakrzewski.

by godles18 kwietnia szeregi specjalistów w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego zasiliły kolejne osoby. Państwowa Straż Pożarna jest bogatsza o wiedzę i umiejętności kolejnych 25 osób. Ich zaangażowanie w trening można obejrzeć na zdjęciach poniżej.

DSC 0651W dniach 24.03 - 04.04.2014 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Dzięki zajęciom teoretycznym słuchacze mieli okazje pogłębić swoją wiedzę, a na zajęciach praktycznych szlifować umiejętności

AJB 036818 oraz 20 marca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia w ramach nadzoru dydaktycznego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowane zostały warsztaty tematyczne „Samoratownictwo oraz ratownictwo na lodzie”.

Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP do realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze doskonalącym z zakresu podstawowego ratownictwa na lodzie.

322

W ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym Komendanta Głównego PSP dnia 4 marca 2014 r. na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyły się warsztaty tematyczne "Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym". Przy tej okazji swój warsztat pracy doskonalił uczstniczący w szkoleniu mł. bryg. Krzysztof Hołuj - wykładowca Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.