cW dniach 25-27 sierpnia 2014 r. przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące z zakresu gaszenie pożarów wewnętrznych, poświęcone doskonaleniu warsztatu pracy instruktora szkolenia ogniowego oraz dyskusji nad powstającymi programami szkolenia we wspomnianej dziedzinie. Do udziału zaprosiliśmy mieszane grono strażaków: wykładowców i instruktorów oraz dowódców operacyjnych ze szkół PSP, a także strażaków PSP i OSP. Oprócz doskonalenia technik i metod prowadzenia zajęć warsztaty pozwoliły na wymianę doświadczeń i wiedzy.

 

W dniach 10-13 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia odbyły się międzynarodowe warsztaty IFIW  (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych), dzięki którym mogliśmy gościć w Olsztynie specjalistów a zarazem pasjonatów pożarnictwa z 17 krajów świata. 

DSC01857W teminie 7-18 kwietnia odbyło się szkolenie młodszego nurka. Kwalifikacje uzyskało w sumie 12 osób, w tym:

- 6 osób z województwa warmińsko-mazurskiego,

- 3 osoby z województwa opolskiego,

- 3 osoby z województwa podkarpackiego.

Kierownikiem kursu był st. sekc. Mariusz Zakrzewski.

by godles18 kwietnia szeregi specjalistów w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego zasiliły kolejne osoby. Państwowa Straż Pożarna jest bogatsza o wiedzę i umiejętności kolejnych 25 osób. Ich zaangażowanie w trening można obejrzeć na zdjęciach poniżej.

DSC 0651W dniach 24.03 - 04.04.2014 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Dzięki zajęciom teoretycznym słuchacze mieli okazje pogłębić swoją wiedzę, a na zajęciach praktycznych szlifować umiejętności