by Godles

5 listopada b.r. uczestnicy szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej mieli okazję wykorzystać podczas ćwiczeń sprzęt specjalistyczny, z którym nie każdy strażak ma do czynienia na codzień. Przyszli podoficerowie mogli poszerzyć swoją wizję działań z zakresu stabilizacji pojazdów oraz obiektów budowlanych, wykonywania dostępu do osób uwięzionych podczas katastrof budowlanych, czy też wydobywania osób poszkodowanych ze studni. 

DSC 4087W mijającym tygodniu gościliśmy ekipę telewizyjną stacji TTV. Mieliśmy możliwość poznania jak przegotowuje się i realizuje materiał telewizyjny w warunkach pozastudyjnych. Nowoczesny sprzęt, z kamerą szerokobrazową, kamerą slow-motion oraz kamerą GoPro pozwala na rejestrację obrazu w innowacyjny sposób.

Scenariusz nagrania przewidywał zdjęcia obrazujące następujące epizody:

- zagrożenia związane z tłuszczem rozgrzanym na patelni umieszczonej na kuchence gazowej i użyciem wody do gaszenia tego typu pożaru, demonstracja wyrzutu spalającego się tłuszczu spowodowanego gwałtownym odparowaniem wody;

DSC 3531

W dniach 15-19 września b.r. w Ośrodku Szkolenia, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, odbyło się Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Zajęcia na wysokim poziomie poprowadzili mjr SG Marek Świętanowski oraz kpt. SG Łukasz Kukiełczyński. Panowie podzielili się ze strażakami swoją wiedzą z zakresu rozpoznawania zagrożeń, jakie niosą za sobą zdarzenia z udziałem materiałów promieniotwórczych i jądrowych. Uczestnicy szkolenia mogli nauczyć się, jak wykryć źródła rożnego rodzaju promieniowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

cW dniach 25-27 sierpnia 2014 r. przeprowadziliśmy szkolenie doskonalące z zakresu gaszenie pożarów wewnętrznych, poświęcone doskonaleniu warsztatu pracy instruktora szkolenia ogniowego oraz dyskusji nad powstającymi programami szkolenia we wspomnianej dziedzinie. Do udziału zaprosiliśmy mieszane grono strażaków: wykładowców i instruktorów oraz dowódców operacyjnych ze szkół PSP, a także strażaków PSP i OSP. Oprócz doskonalenia technik i metod prowadzenia zajęć warsztaty pozwoliły na wymianę doświadczeń i wiedzy.

 

W dniach 10-13 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia odbyły się międzynarodowe warsztaty IFIW  (International Fire Instructors Workshop – Międzynarodowe Warsztaty Instruktorów Pożarniczych), dzięki którym mogliśmy gościć w Olsztynie specjalistów a zarazem pasjonatów pożarnictwa z 17 krajów świata.