gaaW dniu 4 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie  przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne pt: ,,Gaz jako paliwo”. Uczestnikami warsztatów byli dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Warsztaty miały na celu poszerzenie  i usystematyzowanie wiedzy na temat gazów i cieczy kriogenicznych, ich właściwości fizykochemicznych, sposobów magazynowania i transportowania, zagrożeń związanych z uwolnieniem, pożarem bądź narażeniem na oddziaływanie termiczne cystern lub butli.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej – wzbogaconej pokazami oraz zajęć praktycznych – na stanowiskach dydaktycznych.

fW dniach 1-3 oraz 7-9 marca 2017 r. w Ośrodku  odbyły się szkolenia w zakresie ratownictwa lodowego. Strażacy PSP z województwa warmińsko-mazurskiego mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę w zakresie znajomości parametrów lodu, sprzętu do ratownictwa lodowego oraz ubrań wypornościcowych i skafandrów ratowniczych, samoratownictwa oraz działań ratowniczych na lodzie wraz z technikami ewakuacji poszkodowanych.

 

DSC 9762

17 lutego br. zakończyliśmy szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 22 fachowców poszerzyło grono osób mogących wziąć na siebie odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wpływając tym samym na poziom bezpieczeństwa pożarowego.

aW dniach 14-18.11.2016 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Dzięki prowadzącemu szkolenie, majorowi Markowi Świętanowskiemu z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, słuchacze z całego województwa mogli rozszerzyć zakres swojej wiedzy m. in. o informacje związane z:
- rodzajami promieniowania jonizującego i źródłami promieniowania,
- materiałami promieniotwórczymi i jądrowymi, odpadami i innymi materiałami o znaczeniu strategicznym,

p1230775Początek roku 2016 zaprocentował wzmocnieniem składu i kompetencji kadr mających z założenia zajmować się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy. 12 lutego b. r. 26 osób dołączyło do grona inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Gratulujemy i życzymy powodzenia !