9 stycznia 2019 r. w WOSz KW PSP w Olsztynie, zostało przeprowadzone spotkanie z koordynatorami/ instruktorami ratownictwa medycznego służby, mające na celu przekazanie informacji i materiałów szkoleniowych, dotyczących planowanych szkoleń
z praktycznej nauki RKO z wykorzystaniem nadgłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych z użyciem AED. Dzięki środkom  otrzymanym z funduszu sprawiedliwości w roku 2018, województwo warmińsko-mazurskie doposażyło się między innymi o blisko 200 nowych urządzeń AED.

13 grudnia 2018 r. w OS KW PSP w Olsztynie odbyła się prezentacja urządzenia Solo Rescue. Jest to profesjonalne urządzenie do przemysłowego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonego sprzętu ochrony układu oddechowego oraz środków ochrony indywidualnej, takich jak strażackie hełmy czy rękawice.

Informujemy, iż brak już miejsc na szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (na szkolenie pełne oraz aktualizujące). Nabór został zakończony.

W dniach 5-16 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka, nurka MSWiA oraz część teoretyczna i praktyczna dla kierujących pracami podwodnymi.

 

W dniach od 24 września do 5 października 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie młodszego nurka MSWiA oraz część praktyczna dla kierujących pracami podwodnymi. Szkolenie zrealizowano w oparciu o obowiązujący program szkolenia.