25-26 czerwca zakończono czwartą edycje szkolenia specjalistycznego dla koordynatorów/instruktorów ratownictwa medycznego służby z zakresu segregacji w wypadkach mnogich i masowych.

 

W dniach 2-4 kwietnia br. w ośrodku szkolenia KW PSP w Olsztynie, w ramach współpracy międzyresortowej, odbyło się szkolenie doskonalące dla żołnierzy wchodzących w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadził cykl szkoleń z zakresu ratownictwa lodowego. 

Od 4 do 6 lutego 2019 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie w oparciu o stanowisko ćwiczeń na jeziorze Ukiel odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie nurkowania pod lodem dla młodszych nurków MSWiA.

12 i 13 stycznia 2019r. dziewięciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z  województwa Warmińsko-Mazurskiego wzięło udział w szkoleniu " Hipotermia zaawansowane zabiegi ratunkowe". Warsztaty miały miejsce w  Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz komorze niskich temperatur, a  zorganizowane zostało przez Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej pod przewodnictwem dr hab. n. med. Tadeusza Darochy.