×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Edukacja_dla_bezpieczenstwa/program_Bezpieczne_zycie is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

a

 Program edukacyjny ,,Bezpieczne życie”

      Program ,,Bezpieczne życie” jest jedną z form edukacji w obszarze bezpieczeństwa dzieci, realizowanym przy współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, na podstawie Protokołu Intencyjnego podpisanego 20 września 2001 r. między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – szefem Obrony Cywilnej Kraju a sekretarzem generalnym Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. Korzystamy ze szwedzkich doświadczeń, bo to jeden z nielicznych krajów, w którym bezpieczeństwo obywateli jest sprawą priorytetową zarówno dla ustawodawców, jak i organizacji pozarządowych.

      Omawiany program obejmuje kilka bloków tematycznych. Dwa z nich ,,Odnaleźć Zgubka” oraz ,,Bezpieczny dom”, w ramach praw autorskich są w dyspozycji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

     Tworząc program ,,Odnaleźć Zgubka”, Szwedzi wykorzystali doświadczenia amerykańskie i kanadyjskie. W 1981 r. w USA został opracowany pierwszy program edukacyjny przez autorów zainspirowanych tragicznym poszukiwaniem chłopca – zamarzł on, zanim go odnaleziono.

     Inspirujący okazał się także materiał wydany w 1984 r. w Kanadzie przez Colleen Politano, ,,Lost In The Woods”. Program przeznaczony jest dla dzieci z grupy wiekowej od czterech do dziesięciu lat. Mają one na ogół wiele problemów z samodzielnym radzeniem sobie w lesie, jednak liczne przypadki pokazują, że możliwe jest bezpieczne przetrwanie malca do czasu, aż nadejdzie pomoc. Jeżeli dziecko, zna kilka elementarnych technik przetrwania i sztuczek, rosną jego szanse na szczęśliwy powrót do domu. Dlatego jest niezwykle ważne, aby dorośli udzielali dziecku odpowiednich rad i wskazówek. Dzieci muszą poznać ,,trzy złote zasady”:

  • przytul się do drzewa!
  • staraj się, by cię było widać i słychać!
  • utrzymuj ciepło!

Kurs ,,Kicia i Rufi” uczy jak zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom w domu i jak można zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Bohaterami ćwiczeń są rozważna kotka Kicia i trochę gapowaty, ale sympatyczny pies Rufi, który poprzez swoją niewiedzę wciąż stwarza niebezpieczne sytuacje. Na szczęście w pobliżu zawsze czuwa Kicia, która ratuje go z opresji, a przy okazji uczy bezpiecznego zachowania. Kurs skupia się na zjawiskach, które według statystyk są najczęstszymi przyczynami nieszczęśliwych wypadków wśród dzieci. ,,Trzy złote zasady” tego kursu:

  • nie bądź niemądry, używaj kasku rowerowego!
  • oparzenia należy schłodzić!
  • potrzebujesz pomocy- dzwoń!

 

     Program ,,Bezpieczne życie” z coraz większą dynamiką wprowadzany jest na terenie kraju. Instruktorzy szwedzcy szkolą w wybranej gminie w Polsce nauczycieli, którzy po trzydniowym kursie otrzymują zaświadczenie nadające im tytuł edukatora i upoważniające ich do szkolenia innych nauczycieli. Do tej pory w ramach programu przeszkolono 196 edukatorów oraz 164 nauczycieli, a objętych nim zostało 71 szkół podstawowych. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 r. program wdrożono w 7 szkołach z terenu gminy Bartoszyce, obejmując programem 423 dzieci. W roku bieżącym do programu przystąpiły Mikołajki.

 

              Treści omawiane podczas kursów dla dzieci edukatorzy i nauczyciele dostosowują do zdolności i umiejętności dzieci. Istnieje duża swoboda co do czasu ich realizacji. Edukator może wplatać wybrane zagadnienia w swój program nauczania realizowany w klasach I-III, w ilości 15 godzin, w ramach podstaw bezpieczeństwa ogólnego. O założeniach programu powiadamiani są rodzice, dla których organizowane są prelekcje. Otrzymują oni także informator o programie.

             Ponadto nauczyciele wyposażani są w pakiet materiałów edukacyjnych- podręczniki metodyczne, płyty CD z planszami poglądowymi ( z możliwością wydruku lub prezentacji) oraz pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania.

             Każde dziecko uczestniczące w programie ,,Bezpieczne życie” otrzymuje od organizatorów ćwiczenia, które wypełnia pod kierunkiem nauczyciela, natomiast na zajęciach kończących kurs wszystkie dzieci są honorowane imiennymi dyplomami.

             Zaleta programu to czas trwania, bowiem jest on realizowany przez cały rok szkolny. Obejmuje – oprócz edukacji dzieci – wiele przedsięwzięć adresowanych dla dyrektorów placówek oświatowych, administracji szkół na podstawie wcześniej opracowanego i zaakceptowanego harmonogramu zadań.

           Uwieńczeniem programu są ćwiczenia kompleksowe z zakresu ratownictwa na bazie wybranej placówki oświatowej, z wykorzystaniem różnych podmiotów ratowniczych. Ćwiczenia są traktowane jako zajęci pokazowe dla innych dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy (powiatu).

           Dotychczasowe przedsięwzięcia programu ,,Bezpieczne życie” cieszą się dużym uznaniem oraz zainteresowaniem wszystkich uczestników. W rozpowszechnianiu programu aktywny udział biorą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, organizacje pozarządowe (ZHP, ZHR, PCK, WOPR), jak również władze samorządowe.                                                                              

Program ,,Bezpieczne życie” z coraz większą dynamiką wprowadzany jest na terenie kraju. Instruktorzy szwedzcy szkolą w wybranej gminie w Polsce nauczycieli, którzy po trzydniowym kursie otrzymują zaświadczenie nadające im tytuł edukatora i upoważniające ich do szkolenia innych nauczycieli. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2003 r. program wdrożono w 7 szkołach z terenu gminy Bartoszyce, obejmując programem 423 dzieci. W roku szkolnym 2005/2006 do programu przystąpiły 4 szkoły z miasta i gminy Mikołajki, łącznie 293 dzieci. W latach 2008/2009 program realizowano na terenie Mrągowa, w którym uczestniczyła rekordowa liczba 800 uczniów. W czerwcu 2010 roku zakończono realizację programu w 5 szkołach gminy Piecki, w którym uczestniczyło 256 dzieci.

Powodzenie programu, w głównej mierze, to zasługa nauczycieli-wychowawców, którzy wykazują się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Wprowadzone podczas realizacji programu, dodatkowe formy takie jak, konkursy, przedstawienia czy wycieczki dydaktyczny stanowią istotne urozmaicenie programu.

Koordynatorem program na terenie województwa jest bryg. Marek Engiel – naczelnik Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie.

 

 

 

{gallery}Edukacja_dla_bezpieczenstwa/program_Bezpieczne_zycie{/gallery}