Na stronach: www.straz.gov.pl w zakładce „PSP” oraz www.lpr.com.pl w zakładce „Dla jednostek ratowniczych” znajduje się (przygotowany przez LPR, przy współudziale PSP) link do filmu instruktażowego dotyczącego współpracy pomiędzy załogami SP ZOZ LPR a jednostkami ochrony przeciwpożarowej. 

Film został przygotowany dla podległych jednostek organizacyjnych PSP i OSP włączonych do KSRG w celu zapoznania się wszystkich strażaków z filmem instruktażowym oraz w celu zoptymalizowania współpracy w ramach porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2008 r. w sprawie zasad współdziałania LPR z jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Poniżej dwa linki do filmu:
Film instruktażowy - współpraca SP ZOZ LPR z PSP - na stronie LPR

Film instruktażowy - współpraca SP ZOZ LPR z PSP - na stronie YouTube

 

 

LPR - DOKUMENTY do pobrania

Strona tytułowa

Ewidencja słuchaczy

Lista obecności

Dziennik zajęć

Ewidencja wydanych zaświadczeń

Przykładowo wypełniony dziennik zajęć

 

PONADTO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY LPR-u

http://www.lpr.com.pl/pl/jednostki-ratownicze.html

 

PROGRAMY SZKOLEŃ ORAZ INNE WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA ZE STRONY KG PSP:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2908