Wykaz strażaków województwa warmińsko-mazurskiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania przeglądów okresowych sprzętu przeznaczonego do pracy na wysokości:

 

     

 

L.p.

Stopień, Imię i Nazwisko

Komenda PSP

Nazwa producenta sprzętu

Ważność uprawnień

1

mł. asp. Paweł Zapadka

Ośrodek Szkolenia
KW PSP w Olsztynie

PROTEKT,

5 grudnia 2022 r.

SINGIN ROCK

2019

Każdy inny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, którego instrukcja użytkowania nie zastrzega prawa do prowadzenia przeglądów (np. w instrukcji PETZL przeglądu może dokonywać osoba KOMPETENTNA), której to ta firma nadała uprawnienia.

2019

2

mł. ogn. Przemysław Oleksy

JRG KP PSP w Gołdapi

PROTEKT

5 grudnia 2022 r.

3

ogn. Tomasz Biedulski

JRG KP PSP w Braniewie

PROTEKT

5 grudnia 2022 r.

4

st. sekc. Marcin Kanicz

JRG KP PSP w Iławie

PROTEKT

5 grudnia 2022 r.

5

ogn. Ireneusz Żukowski

JRG KP PSP w Giżycku

PROTEKT

5 grudnia 2022 r.

 wyk. mł. bryg. Cezary Kalinowski, stan na dzień 1 lutego 2018 r.

 

 

 

Skrypt do szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym do pobrania ze stron KG PSP:

http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Materialy__dydaktyczne