aaStanowisko do obserwacji i gaszenia pożarów cieczy palnych. Daje możliwość wykorzystanie tac o różnych wielkościach

, dzięki czemu można gasić pożar cieczy zgromadzonej w różnych ilościach i rozlanych na zarówno małych, jak i całkiem znacznych powierzchniach. Stanowisko pozwala zaobserwować skuteczność różnych środków gaśniczych w odniesieniu do pożarów grupy B.