by GodlesPoligon do ćwiczeń z zakresu działań gaśniczych podczas pożarów na terenach wiejskich i pożarów lasów i torfowisk oraz dostarczania wody na duże odległości. W skład poligonu wchodzą:
–zbiornik wodny o pojemności ok. 100 m3;
–obszar leśny będący fragmentem większego kompleksu.