7Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zrealizowała przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach I naboru Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) pn.” Kompleksowa termomodernizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie” zakwalifikowane do dofinansowania w 2014 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy z NFOŚIGW w Warszawie nr 683/2013/Wn-14/OA-TR-KU/D z dnia 08.10.2013 r.
W ramach tego programu przyznano komendzie wojewódzkiej limit środków na rok 2014 w wysokości 2.213.000,00 zł, dzięki czemu została przeprowadzona termomodernizacja budynków: przy ul. Niepodległości 16 oraz przy ul. Zientary Malewskiej 33. Efektem inwestycji jest zdecydowana poprawa parametrów użytkowych obiektów i podwyższenie standardu obszaru objętego ochroną konserwatorską, poprzez wzrost walorów estetycznych. Modernizacja funkcjonalna obiektów wraz z wymianą stolarki przyniosły efekty zmniejszenia wskaźników kosztów ich utrzymania oraz umożliwiła sprawniejsze funkcjonowanie. Wartość końcowa inwestycji to ponad 2 mln 294 tys. zł.

1 2 3

(budynek KW PSP w Olsztynie – historycznie i dziś)

4 5

(budynek JRG2 PSP w Olsztynie – przed i po termomodernizacji)