NFOSKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizowała zadanie Państwowej jednostki budżetowej pn. ”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” zakwalifikowane do dofinansowania w 2018 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW w Warszawie nr 308/2017/Wn14/NZ-UR-LZ/D z dnia 31.10.2017r. z późniejszymi zmianami.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zakupiła 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość zadania wynosi 950 790,00 zł., z czego 400 000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostałe środki finansowe w wysokości 370 000,00 zł. pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa na 2018r. poz. 87, w wysokości 50 790,00 zł. pochodziły z rezerwy celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wysokości 130 000,00 zł. pochodziły z umowy dotacji otrzymanej od darczyńcy – Gmina Miasto Elbląg.

Zakupiony samochód został przekazany nieodpłatnie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

30614 MałyDSC 0300 MałyDSC 0302 MałyDSC 0301 Mały