.

unia_110607aunia_110607b

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie informuje o fakcie doposażenia w urządzenia, sprzęt i oprogramowanie stanowisk kierowania w Komendzie Miejskiej PSP w Ełku i Giżycku oraz Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi, Olecku, Piszu i Węgorzewie.

Wyżej wymienione działania zrealizowane zostały w ramach polsko-litewskiego projektu strategicznego „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” dofinansowywanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, który obejmuje współpracę kilkunastu komend straży pożarnych zarówno po stronie Polski jak
i Litwy. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie nowoczesnego systemu kierowania działaniami ratowniczymi na dużym obszarze przygranicznym obejmującym: północną część województwa podlaskiego, wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz przygraniczne tereny Republiki Litewskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 4 560 296,07 euro w tym wartość projektu przypisana KW PSP w Olsztynie 1 175 000,00 euro.

Umowę na finansowanie Projektu w 2010 roku podpisało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej jako instytucja finansująca oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku będąca liderem Projektu. Łączny czas trwania realizowanego projektu wynosi 18 miesięcy. Planowane zakończenie jego realizacji wyznaczone jest na miesiąc luty 2012 r.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Sąsiedzi w działaniu

 

W dniu 30 marca 2009 r.,  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku oraz Komendami Powiatowymi PSP w Grajewie, Mońkach i Sejnach (po stronie polskiej) a także Służbą Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu oraz Alytusie (Litwa), złożyła do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie, oficjalną propozycję realizacji projektu strategicznego p.n.: „PL LT -112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”.

Propozycja projektu została zaakceptowana i wpisana na listę projektów strategicznych do realizacji. Obecnie trwa etap przygotowywania dokumentacji projektowej, która będzie złożona do końca stycznia 2010 r.
W ramach projektu (w województwie warmińsko-mazurskim), planuje się doposażenie Komend Powiatowych w: Ełku, Giżycku, Gołdapi , Piszu oraz Węgorzewie w specjalistyczny sprzęt teletechniczny. Przewidywana wartość projektu ze strony KW PSP w Olsztynie to 1 175 000 euro ( współfinansowanie na poziomie 85% ) a łączną wartość projektu ( uwzględniającą wszystkich partnerów) to 4 705 000 euro.

Głównym celem projektu jest usprawnienie przepływu informacji oraz koordynacji działań pomiędzy służbami ratowniczymi po obu stronach granicy, poprzez budowę systemu zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego 112.