Polska LitwaLT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizuje projekt pt ,,Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez okres 24 miesięcy. Całkowita wartość projektu wynosi 1 000 000,00 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania (85%)  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 850 000,00 EURO. Wartość projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 110 780 euro.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu
  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie
  • Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Litwy w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń, odbędą się także wspólne ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne oraz warsztaty szkoleniowe. W ramach projektu przewiduje się min.: zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego np.: specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób pod wodą oraz zestawu do stabilizacji konstrukcji budowlanych. Wspólna inicjatywa podnoszenia poziomu wyszkolenia i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego wpłynie w pozytywny sposób na polepszania bezpieczeństwa obszaru transgranicznego. Projekt przyczyni się również do umocnienia w przyszłości kompleksowego, transgranicznego systemu bezpieczeństwa Polski i Litwy.

 

W ramach danego Projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadziła:

Szkolenie z doskonalenia nauki jazdy pojazdami ciężarowymi

Jednodniowe szkolenie dla 60 funkcjonariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz Litwy. Szkolenie odbyło się w dniach 14,15,18,22,25.09.2017 w Pszczółkach w grupach 12 osobowych. Zostało przeprowadzone przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. 
Podstawowym celem szkolenia było zapoznanie kierowców ze zjawiskami związanymi z zachowaniem samochodu w sytuacjach krytycznych: konieczności gwałtownego zatrzymania pojazdu, wystąpienia poślizgu czy próby ominięcia nagle zauważonej przeszkody. Uczestnicy szkolenie zdobyli nową wiedzę oraz podnieśli własne dotychczasowe umiejętności techniki jazdy. Szkolenie to miało za zadanie zwiększenie ich pewność siebie za kółkiem i, co najważniejsze, umiejętności panowania nad pojazdem. 

DSC 0734DSC 0674

 

Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji

Pięciodniowe szkolenie dla 24 funkcjonariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Szkolenie odbyło się w dniach 27.11-01.12.2017r.w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.
Celem szkolenia było przygotowanie ratowników do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń. Podczas szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na szkoleniu ratownicy ćwiczyli na sprzęcie zakupionym w ramach danego projektu.

PIC 0657
 IMG 20171129 WA0014 PIC 0635

 

 

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w ramach projektu oprócz wymienionych szkoleń zakupiła również następujący sprzęt niezbędny podczas działań ratowniczych:

Sprzęt do poszukiwań osób pod wodą

Na podstawie zawartej umowy Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w dniu 21.12.2017r. zakupiła sprzęt do poszukiwań osób pod wodą. Dostawcą danego sprzętu była firma „Escort” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Zakupiony sprzęt to sonar poszukiwawczy Kongsberg Plusar, holowany pracujący w technologii CHIRP oraz w trybie CW. W skład zestawu sonara wchodzą:
- holowana ryba
- pokładowy interfejs zasilająco-sterujacy
- przewód pokładowy
- kabloliny
- antena GPS
- waliza transportowa typu Peli-case
- oprogramowanie do sonaru na nośniku
- komputer typu laptop DELL Inspiron, z oprogramowaniem Windows.

Zakupiony sprzęt został przekazany na podstawie umowy użyczenia do Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

Zestaw do stabilizacji konstrukcji budowalnych

Zakupiony przez Komendę Wojewódzka PSP w Olsztynie sprzęt składa się z zestawu stabilizacji aktywnej i pasywnej. Zestawy te zostały zakupione przez Komendę w 10.2017r.

Dostawcą zestawu stabilizacji aktywnej była firma Kadimex Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W skład zestawu między innymi wchodzą:
- podpory Paratech 64-91cm, 142-224 cm
- przedłużki Paratech 30cm, 61 cm
- podstawy Paratech
- sterownik
- reduktor butlowy
- głowice
- podnośnik hydrauliczny
- węże pneumatyczne

Dostawcą zestawu stabilizacji pasywnej była firma Peri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie. W skład zestawu między innymi wchodzą:
- Multiprop MP120, 250, 480
- Rury stalowe
- złącza obrotowe
- stopki
- śruby z nakrętkami
- rama MRK 120
Zakupiony sprzęt został przekazany na podstawie umowy użyczenia do Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

W ramach projektu Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zakupiła następujące artykuły promocyjne:

- małe naklejki informacyjne – 20 szt.,
- USB pendrive – 20 szt.,
- koszulki z logo – 60 szt. ,
- kalendarze książkowe -10 szt.,
- torby tekstylne - 80 szt.,
- roll- up – 1 szt.,
- tablica informacyjna – 1 szt.,
- foldery informacyjne – 100 szt.,
- tablica pamiątkowa – 20 szt.,

Tablica informacyjna oraz tablica pamiątkowa została wywieszona w siedzibie Beneficjenta tj. w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Zakupione materiały promocyjne zostały rozdane uczestnikom szkoleń, seminarium i konferencji podsumowującej.

Podczas realizacji projektu przedstawiciele naszego województwa uczestniczyli również w następujących szkoleniach:

Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych. Szkolenie odbyło się w dniach 8-11.10.2018r., 15-18.10.2018r., 22-25.10.2018r. w Wasilkowie. Organizator szkoleń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 68 osób, w tym 24 funkcjonariuszy z naszego województwa.

Szkolenie specjalistyczne dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną. Szkolenie odbyło się w dniach 11-18.11.2018r.w Wasilkowie. Organizator szkoleń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 40 osób, w tym 15 funkcjonariuszy z naszego województwa.

Szkolenie z ratownictwa wysokościowego. Szkolenie odbyło się w dniach 5-8.11.2018, 12-15.11.2018r. w Wasilkowie. Organizator szkoleń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 36 osób, w tym 18 funkcjonariuszy z naszego województwa.

Szkolenie z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie odbyło się w dniach 25-26.09.2017r. i 27-28.09.2017r. w Białymstoku. Szkolenie było organizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu brało udział 15 funkcjonariuszy z naszego województwa.

Szkolenie z ratownictwa drogowego w zakresie podstawowym. Szkolenie odbyło się w dniach 12-15.11.2018r., 19-22.11.2018r., 26-29.11.2018r. w Krzyżowie. Organizator szkoleń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 60 osób, w tym 20 funkcjonariuszy z naszego województwa.

W ramach danego projektu zostały przeprowadzone ćwiczenia, które odbyły się 18.09.2018r. w Mariampolu. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu. W ćwiczeniach udział wzięło 60 osób. Od Beneficjenta B4 tj. Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie-15 osób, w tym 5 osób w charakterze obserwatorów, którzy później uczestniczyli w konferencji podsumowującej przebieg ćwiczenia.
Konferencja zamykająca projekt odbyła się 18.12.2018r. w Mariampolu. Organizatorem konferencji zamykającej była Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu. W konferencji zamykającej udział wzięło 50 osób, w tym 10 funkcjonariuszy z naszego województwa.