Polska LitwaLT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizuje projekt pt  „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”.  

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2017 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez okres 24 miesięcy. Całkowita wartość projektu wynosi 999 459,00 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania (85%)  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 849 540,15 EURO. Wartość projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 148 900 euro

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie
  • Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
  • Komendą Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu 

Strategicznym celem projektu jest  wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w rejonie przygranicznym litewsko-polskim w celu zapewnienia przygotowania służb do likwidacji awarii z produktami ropopochodnymi, podejmowania decyzji podczas likwidacji skutków awarii, doskonalenia koordynacji i zarządzania miedzy sobą. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Litwy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego, odbędą się także wspólne ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne oraz warsztaty szkoleniowe. Przewiduje się również zakup  specjalistycznego samochodu SPGAZ - lekki samochód specjalny typu furgon ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Wspólna inicjatywa podnoszenia poziomu wyszkolenia i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego wpłynie w pozytywny sposób na polepszania bezpieczeństwa obszaru transgranicznego. Projekt przyczyni się również do umocnienia w przyszłości kompleksowego, transgranicznego systemu bezpieczeństwa Polski i Litwy.

 

W ramach danego Projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeprowadziła:

Specjalistyczne szkolenie chemiczno-ekologiczne

Dziesięciodniowe szkolenie dla 40 funkcjonariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Szkolenie odbyło się w 2 blokach. Pierwszy blok teoretyczny odbył się w dniach 21.05-25.05.2018r. Drugi blok były to zajęcia praktyczne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze w dwóch grupach. Pierwsza grupa zajęcia praktyczne odbyła w dniach 2.07.-06.07.2018r., druga grupa zajęcia odbyła w dniach 20.08.-24.08.2018r. Szkolenie zostało przeprowadzone na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.
Celem szkolenia było przygotowanie ratowników do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

 DSC 1932DSC 1882  DSC 1790

Szkolenie z ratownictwa wodnego na obszarach wodnych

Trzydniowe szkolenie dla 80 funkcjonariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz Litwy. Szkolenie odbyło się w 4 grupach po 20 osób w dniach 5.06-07.06.2018, 12.06-14.06.2018, 19.06-21.06.2018, 26.06-28.06.2018r. Zostało przeprowadzone przez firmę AQUARIUS z siedzibą w Bydgoszczy na bazie ich ośrodka w Pieckach przy współpracy z koordynatorami ratownictwa wodnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Celem szkolenia było przygotowanie ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych, nauczanie technik stosowanych w ratownictwie wodnym, ale przede wszystkim poznania ich własnych możliwości. Wiedzę tę można pozyskać wyłącznie podczas szkoleń i ćwiczeń. Na wodzie nie ma przypadków. Wiedza, pokora i świadomość własnych możliwości, to gwarancja dobrze przeprowadzonej akcji ratowniczej.

IMG 20180614 113526
 DSC 1380DSC 1391 DSC 1398  

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w ramach projektu oprócz wymienionych szkoleń zakupiła również następujący sprzęt niezbędny podczas działań ratowniczych:

SPGAZ – Lekki samochód specjalny typu furgon ze sprzętem ochrony dróg oddechowych

Na podstawie zawartej umowy Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w dniu 15.12.2017r. zakupiła lekki samochód specjalny typu furgon ze sprzętem ochrony dróg oddechowych – SPGAZ. Dostawcą samochodu była firma Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej.
Zakupiony samochód to Mercedes-Benz Sprinter, rok produkcji 2017, z napędem 4x2 , wyposażony w sprężarkę do ładowania butli. Samochód ten służy do zabezpieczenia dużych lub długotrwałych działań ratowniczych, w których konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu do ochrony dróg oddechowych.
Zakupiony sprzęt został przekazany na podstawie umowy użyczenia do Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

916
3 2  

 

W ramach projektu Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie zakupiła następujące artykuły promocyjne:

- roll-up - 1 szt.
- małe naklejki informacyjne – 20 szt.,
- USB pendrive – 20 szt.,
- koszulki z logo – 60 szt. ,
- kalendarze plakatowe – 20 szt.
- kalendarze książkowe -10 szt.,
- torby tekstylne - 80 szt.,
- tablica informacyjna – 1 szt.,
- foldery informacyjne – 100 szt.,
- tablica pamiątkowa – 1 szt.,

Tablica informacyjna oraz tablica pamiątkowa została wywieszona w siedzibie Beneficjenta tj. w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Zakupione materiały promocyjne zostały rozdane uczestnikom szkoleń, seminarium i konferencji podsumowującej.

Podczas realizacji projektu przedstawiciele naszego województwa uczestniczyli również w następujących szkoleniach:
- Szkolenie incydentalne likwidacji wypadków chemicznych i ekologicznych. Szkolenie odbyło się w Łapach w dniach 24-26.10, 07-09.11 i 21-23.11.2017r. Organizator szkoleń był Beneficjentem B2 tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 20 funkcjonariuszy z naszego województwa.

- Szkolenie specjalistyczne z zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Szkolenie odbyło się w Białymstoku w dniach 22-25.10.2018r, 5-8.11.2018r, 12-15.11.2018r. Organizatorem szkoleń był Beneficjentem B2 tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 60 osób, w tym 20 z naszego województwa.

- Szkolenie w zakresie przeciwdziałania zagrożeń chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym. Szkolenie odbyło się w Częstochowie w dniach 5-9.11.2018r, 19-23.11.2018r, 26-30.11.2018r. Szkolenie było organizowane przez Beneficjenta B2 tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W szkoleniu brało udział 20 funkcjonariuszy z naszego województwa.

W ramach danego projektu zostały przeprowadzone ćwiczenia mające jednocześnie formę szkolenia - Szkolenie z zakresu odwadniania podczas wypadku chemicznego i ekologicznego. Szkolenie odbyło się w dniu 12.12.2017r. Organizator szkolenia był Beneficjentem LB tj. Komendę Wojewódzką Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie. W szkoleniu brało udział 15 osób z naszego województwa.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w ramach projektu zorganizowała 2 spotkania grupy roboczej:
- w dniu 23.03.2018r. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób, w tym 4 osób od Beneficjenta B4. Spotkanie odbyło się w Barczewie.
- w dniu 19.10.2018r. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, w tym 5 osób od Beneficjenta B4. Spotkanie odbyło się w Ełku.
oraz uczestniczyła w 4 spotkaniach grupy roboczej organizowanych przez pozostałych Beneficjantów:
- w dniu 20.10.2017r. W spotkaniu uczestniczyły 5 osoby od Beneficjenta B4. Spotkanie odbyło się w Alytus.
- w dniu 09.03.2018r. W spotkaniu uczestniczyły 2 osoby od Beneficjenta B4. Spotkanie odbyło się w Sejnach.
- w dniu 26.04.2018r. W spotkaniu uczestniczyły 2 osoby od Beneficjenta B4.Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.
- w dniu 23.11.2018r. W spotkaniu uczestniczyły 2 osoby od Beneficjenta B4. Spotkanie odbyło się w Augustowie.