W Komendzie Głównej PSP  został opracowany materiał szkoleniowy w postaci filmu w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych. 

xBezpieczne wakacje.jpg.pagespeed.ic.2 DUN6OKAM

 12 sierpnia 2017 w godz.11:00 do 16:00 na Dworcu Olsztyn Główny organizowana jest akcja "Bezpieczne wakacje". Organizatorem Akcji jest spółka  Polskie Koleje Państwowe S.A. wraz z Państwową Strażą Pożarną. Patronat honorowy nad akcją objął Komendant Główny PSP. Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Straż Pożarna wspierając PKP doskonale wpisuje się w realizacje działań w ramach kampanii MSWiA prewencja społeczna  "Kręci mnie bezpieczeństwo"

http://pkpsa.pl/pkpsa/artykul.html?id=2541

/opracowanie: mł. bryg. Izabela Wojciechowska - p.o. Zastępcy Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie/