Obchody Dnia Strażaka – pow. kętrzyński

W dniu 8 czerwca 2013 r. w Drogoszach miały miejsce Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Wprawdzie strażackie święto przypada 4 maja w dniu Św. Floriana patrona strażaków, ale strażacy z naszego powiatu obchodzili je dopiero w czerwcu. Uroczystość miała poczwórny charakter: powiatowe obchody dnia strażaka, 60.lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszach, nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszach oraz włączenie tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za strażaków w Kościele Matki Bożej Ostrobramskiej w Drogoszach, którą celebrowali ks. Stanisław Majewski - kapelan kętrzyńskich strażakóworaz ks. Andrzej Drożdżal – proboszcz miejscowej parafii.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością:

- st. bryg. Jan Słupski – Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,

-    Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kętrzynie,

-    bryg. Zbigniew Borys – Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie

oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci i przedstawiciele policji, straży granicznej, duchowieństwa oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, emeryci renciści naszej komendy – weterani służby pożarniczej, komendanci gminni OSP i strażacy-ochotnicy powiatu, członkowie rodzin i bliscy strażaków oraz przyjaciele naszej formacji.

Wspaniałą oprawę całej uroczystości zapewniła Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I. Stopnia w Mrągowie pod batutą Andrzeja Regieca.

Strażacka defilada przemaszerowała na plac wewnętrzny Zespołu Szkół w Drogoszach, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Najważniejszym punktem było nadanie i wręczenie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Drogoszach - w dowód uznania za szczególnie wierną, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności oraz środowiska naturalnego Ziemi Kętrzyńskiej. Oprócz sztandaru, jednostka OSP Drogosze została także wyróżniona „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Sztandar ufundował Społeczny Komitet, na czele którego stanął Tadeusz Mordasiewicz - Starosta Kętrzyński. Pan Starosta uroczyście przekazał sztandar Ryszardowi Kozyrze, a ten z kolei przekazał go Prezesowi OSP Drogosze dh. Henrykowi Sznipowi. Wcześniej, w drzewiec sztandaru symboliczne gwoździe wbijali oficjalni goście oraz osoby reprezentujące firmy i instytucje, które wsparły tę inicjatywę.

Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Jan Słupski dokonał aktu oficjalnego włączenia OSP Drogosze do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego przekazując na ręce dh. Henryka Sznipa decyzję Komendanta Głównego PSP.

Następnie wyróżniono strażaków ochotników odznaczeniami i medalami. Otrzymali je:

- „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” – dh Józef Wiesław Rolka;

- „Złoty Znak Związku OSP” – dh Henryk Sznip;

- „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – Ochotnicza Straż Pożarna w Mołtajnach;

- „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Jan Kulimowski, dh Andrzej Pozaroszczyk, dh Witold Lepper;

- „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Piotr Tukałło, dh Przemysław Zalewski, dh Emil Zalewski, dh Zbigniew Józef Szotrowski;

- „Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” - dh Dariusz Malec, dh Łukasz Tukajło, dh Grzegorz Schabowski, dh Rafał Zalewski, dh Andrzej Kimbar;

- „Odznakę Strażak Wzorowy” - Paulina Niedźwiecka, Joanna Niedźwiecka, Aleksandra Niedźwiecka, Ewelina Zalewska, Magdalena Winiarek, Katarzyna Wołowik, Magdalena Tukałło, Maria Debich, Magdalena Nawacka, Izabela Bałdyga, Marek Chabowski, Daniel Bączkowski, Damian Szkudlarek, Marcin Soboczyński, Paweł Siwek, Jan Winiarek, Tomasz Kurko.

- „Odznaki Za Wysługę Lat” - Magdalena Tukajło, Katarzyna Wołowik, Magdalena Winiarek, Ewelina Zalewska, Aleksandra Bączkowska, Joanna Niedźwiedzka, Paulina Niedźwiedzka, Maria Debich, Magdalena Nawacka, Izabela Bałdyga, Dariusz Malec,

Paweł Siwek, Marcin Soboczyński, Damian Szkudlarek, Daniel Bączkowski, Marek Schabowski, Łukasz Tukajło, Emil Zalewski, Andrzej Ponichtera, Andrzej Kimbar, Andrzej Pozaroszczyk, Rafał Zalewski, Przemysław Zalewski, Grzegorz Schabowski,

Piotr Tukajło, Piotr Kimbar, Józef Winiarek, Henryk Sznip, Tomasz Kurko, Bogusław Kujawa, Zbigniew Szotrowski, Fryderyk Szymański, Jerzy Buraczewski, Mirosław Matuszewski, Waldemar Świacki, Arkadiusz Siudut, Bogusław Romedza, Tadeusz Jakimiuk, Witold Lepper, Albert Mazanek, Józef Rolka, Jan Czystiakow, Stanisław Fedczak.

Medale i odznaczenia wręczali Tadeusz Mordasiewicz, Ryszard Kozyra, st. bryg. Jan Słupski, bryg. Zbigniew Borys, st. asp. Piotr Kimbar.

Po wyróżnieniach strażaków-ochotników przyszedł czas na wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Za wzorową realizację zadań służbowych otrzymali je:

kpt. Robert Cieleszyński, mł. kpt. Sławomir Siwek, st. asp. Kamil Bernard, asp. Marcin Lewosiński, st. ogn. Mariusz Dźwil, st. ogn. Robert Wądołowski, ogn. Piotr Chotyniec, mł. ogn. Przemysław Baran, mł. ogn. Krzysztof Brzózka, mł. ogn. Krzysztof Gembal, mł. ogn. Wojciech Krupczak, mł. ogn. Piotr Szukis, st. sekc. Krzysztof Lebiedziok, st. sekc. Adam Skorynko, sekc. Łukasz Ossowski.

Awanse wręczali st. bryg. Jan Słupski i bryg. Zbigniew Borys.

Pod koniec apelu odczytane zostały listy nadesłane z podziękowaniami dla strażaków i pracowników jednostek ochrony ppoż. za poświęcenie, bohaterstwo oraz bezinteresowną i trudną służbę, a także z życzeniami, aby ta służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W podobnym pochlebnym tonie wyrazili swój szacunek i uznanie przybyli goście, którzy życzyli strażakom jak najmniej interwencji i wyjazdów alarmowych. Były piękne kwiaty i okolicznościowe listy.

Uroczystość ta była wspaniałą możliwością ukazania ciężkiej i odpowiedzialnej pracy oraz służby strażackich środowisk.

/opracował: mł. bryg. Szymon Sapieha/

{gallery}DzienStrazaka2013/ketrzyn{/gallery}

 

 

W piątek, 10 maja w Lipowinie w gm. Braniewo odbyły się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka”, w których swoje święto obchodzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z powiatu braniewskiego. Tradycyjnie organizatorem obchodów „Dnia Strażaka” jest: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Braniewie. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji strażaków, która odprawiona została w kościele w Lipowinie.

Następnie strażacy oraz zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb i organizacji współpracujących przemaszerowali do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w remizie OSP w Lipowinie, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Wręczono na niej medale, awanse i wyróżnienia strażakom z Państwowej Straży Pożarnej oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a także osobom wyróżniającym się we współpracy ze strażakami.

Uroczystości uświetnili: radni Sejmiku Województwa Warmińsko–Mazurskiego Pani Urszula Zakrzewska oraz Jan Bobek, Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Michał Kamieniecki, Starosta Braniewski Pan Krzysztof Kowalski, Burmistrz Miasta Braniewa Pan Henryk Mroziński, wiceburmistrz Pan Jerzy Maziarz, Burmistrz Pieniężna Pan Kazimierz Kiejdo, Wójt Gminy Wilczęta Pan Bogusław Szczerba, , członek ZW ZOSP RP w Olsztynie dh Bogusław Zych, wiceprezesi Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh Jerzy Welke oraz Bogdan Pochodaj, przedstawiciele służb mundurowych, przedsiębiorcy, organizacje współpracujące oraz delegacje OSP z poszczególnych gmin i miast.

Akademię prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie - st. kpt. Wojciech Jaroszek, natomiast rolę gospodarzy pełnili: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - st. kpt. Władysław Szczepanowicz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie - Krystyna Lewańska oraz Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie.

Nagrodzeni, wyróżnieni i awansowani zostali:

- Złotym Znakiem Związku OSP przyznanym przez Prezydium ZG ZOSP RP(wręczenie nastąpi podczas akademii wojewódzkiej w Iławie):

 1. st. kpt. Władysław Szczepanowicz
 2. dh Bogusław Zych

- Dyplomem Komendanta Głównego PSP za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań służbowych(wręczenie nastąpi podczas akademii wojewódzkiej w Iławie):

 1. st. asp. Wojciech Tomkiewicz

- Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 1. st. asp. Dariusz Brzeski
 2. dh Stanisław Piegdoń
 3. dh Artur Piegdoń
 4. dh Jerzy Welke – Medal otrzymał po raz drugi

- SrebrnymMedalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 1. mł. ogn. Tomasz Gierko
 2. mł. ogn. Piotr Swatowski
 3. st. sekc. Andrzej Cybulski
 4. Pan Kazimierz Kiejdo

- BrązowyMedalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 1. st. sekc. Marcin Wysocki
 2. st. str. Robert Kmin
 3. st. str. Adrian Furtak
 4. st. str. Jarosław Suchocki
 5. dh Arkadiusz Rojek
 6. dh Damian Wierzbicki
 7. dh Paweł Kołodziejski
 8. dh Wiesław Potomski
 9. dh Damian Staniszewski
 10. płk Evgeny Kremnev
 11. ppłk Oleg Umnow

- Odznakę za wysługę lat w działalności na rzecz OSP – 45 lat otrzymał:

 1. dh Edward Bułhak

Awanse w stopniach otrzymali:

- na stopień młodszego kapitana: asp. Łukasz Kochan

- na stopień aspiranta: mł. asp. Krzysztof Jagielski

- na stopień starszego ogniomistrza:

 1. ogn. Dariusz Brzeski
 2. ogn. Marek Krupiński

- na stopień młodszego ogniomistrza:

 1. st. sekc. Tomasz Gierko
 2. st. sekc. Karol Machnowski
 3. st. sekc. Andrzej Milewski
 4. st. sekc. Piotr Swatowski

- na stopień starszego sekcyjnego:

 1. sekc. Jerzy Grad
 2. sekc. Artur Olbryś
 3. sekc. Wojciech Wronkowski

- na stopień starszego strażaka:

 1. str. Marzena Urbanowicz
 2. str. Andrzej Reginis
 3. str. Tomasz Rogiński
 4. str. Arkadiusz Tywoniuk

- nagrodę Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymał: sekc. Rafał Preda

/oprac.: st. kpt. I. Ścibiorek/

{gallery}DzienStrazaka2013/braniewo{/gallery}

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Węgorzewie odbyły się 23 maja  2013 r. na placu komendy. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Wojewódzkiego  w Olsztynie Pan Wiesław Pietrzak,  przedstawiciele samorządu terytorialnego, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć weteranów służby pożarniczej.

Jak co roku, strażackie święto jest okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom za odpowiedzialną   i ofiarną służbę. Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczeni zostali st. kpt. Paweł Mickiewicz i st. ogn. Andrzej Sadowski. Brązowy medal „Za długoletnią służbę” otrzymali st. kpt. Jan Bryżys i mł. kpt. Wojciech Żebrowski. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko-mazurskiego nadało brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa” sekc. Łukaszowi Radziwoniukowi oraz Panu Andrzejowi Wojtowiczowi. Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali : mł. bryg Marek Wałach, mł. ogn. Ewa PietrzakPan Andrzej Wodziński. Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Pan Jerzy Litwinienko, kpt. Andrzej Żebrowski ist. asp. Andrzej Zyskowski. Na stopień młodszego brygadiera został awansowany st. kpt. Marek Wałach na stopień starszego kapitana awansowano kpt. Krzysztofa Bykowskiego. Na stopień kapitana awansował mł.kpt. Andrzej Żebrowski. Stopień aspiranta sztabowego otrzymał st. asp. Tomasz Grzędziński. Nastopień starszego aspiranta awansowali asp. Radosław Palczewski i asp. Andrzej Zyskowski. Stopień starszego sekcyjnego otrzymał sekc. Andrzej Kuć, a stopień starszego strażaka str. Grzegorz Piechocki.  

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 26 maja w Iławie, stopień starszego kapitana odebrała kpt. Bożena Piaścik.

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych na wniosek Komendanta Powiatowego PSP  w Węgorzewiena stanowisko starszego ratownika mianowany został sekc. Krzysztof Zubek. Na stanowisko ratownika zostali mianowani sekc. Dariusz Paulukanis i sekc. Leszek Żyndul. Za sumienną służbę i godną postawę Komendant Powiatowy PSP nagrodził nagrodą pieniężną wszystkich strażaków KP PSP w Węgorzewie.

/tekst: st. sekc. Ewa Pietrzak; zdjęcia Agnieszka Bykowska/

{gallery}DzienStrazaka2013/wegorzewo{/gallery}

Akademia z okazji obchodów "Dnia strażaka"

W piątek, 17 maja 2013 r. o godz. 13.00, nidziccy strażacy spotkali się w sali
widokowej Zamku w Nidzicy, gdzie obchodzili swoje święto - Dzień Strażaka.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Nidzicy - bryg. Mariusz Wilamowski złożył serdeczne życzenia oraz
podziękowania funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom z 
Ochotniczych Straży Pożarnych za oddanie służbie, ofiarność i poświęcenie.
Podziękował również przełożonym, władzom samorządowym oraz osobom i 
instytucjom wspierającym działalność nidzickiej komendy. Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia
awansów na wyższe stopnie służbowe oraz awansów
stanowiskowych. Przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji
współpracujących otrzymali dyplomy za działalność oraz
wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego w powiecie nidzickim. Odznaczenia Dyplomem Komendanta Głównego PSP nagrodzony został st. asp. Marek Bruzda  (dyplom zostanie wręczony podczas
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Iławie). Awanse na wyższe stopnie służbowe: - stopień aspiranta sztabowego otrzymał  st.asp. Ireneusz Kraszewski  (akt
nadania stopnia zostanie wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia
Strażaka w Iławie), - stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Dariusz Jankowski, - stopień starszego aspiranta otrzymał: asp. Marek Bruzda, - stopień starszego ogniomistrza otrzymał:  ogn. Paweł Kulesza, - stopień młodszego ogniomistrza otrzymał: st.sekc. Leszek Krajewski, - stopień starszego sekcyjnego otrzymał: sekc. Łukasz Kaczmarski Awanse na wyższe stanowiska służbowe: - mł.ogn. Krzysztof Lewikowski  - na stanowisko dowódcy zastępu, - mł. ogn. Krzysztof Malanowski - na stanowisko starszego operatora sprzętu
specjalnego, - mł. ogn. Leszek Krajewski - na stanowisko starszego operatora sprzętu
specjalnego, - st. sekc. Łukasz Kaczmarski - na stanowisko dyżurnego stanowiska kierowania. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg.
Mirosław Rutecki, Starosta Powiatu Nidzickiego-Grzegorz Napiwodzki, a także
samorządowcy, przedstawiciele służb i  instytucji współdziałających,
sympatycy pożarnictwa oraz sami strażacy. /tekst: asp. sztab. Andrzej Osowski, zdjęcia: KP PSP w Nidzicy/

{gallery}DzienStrazaka2013/nidzica{/gallery} 

W piątek, 17 maja strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach uroczyście obchodzili Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, którą w kościele Farnym odprawili ks. Adolf Setlak oraz ks. Juliusz Krawiecki. Po mszy wszyscy udali się na teren komendy, gdzie na placu wewnętrznym przeprowadzony został uroczysty apel.