Piscy strażacy podsumowali rok 2019.

14 lutego 2020r. o godzinie 13:00, w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu odbyła się odprawa, podczas której podsumowana została ubiegłoroczna działalność piskich strażaków.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

- st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,

- Mariusz Semenowicz – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu w imieniu posła Jerzego Małeckiego - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu,

- Marek Wysocki – Wicestarosta powiatu piskiego,

- Waldemar Brenda – etatowy członek Zarządu powiatu piskiego,

- Beata Sokołowska – Burmistrz Białej Piskiej,

- Danuta Kowalewska – Sekretarz Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

- Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza,

- Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza

- mł insp. Marcin Kubas – Komendant Powiatowy Policji w Piszu,

- Janusz Zieliński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały,

- Krzysztof Dąbkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko,

- Janusz Łachacz – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Maskulińskie,

oraz pani Beata Smaka – Gazeta Piska.

Naradę rozpoczęto od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Piszu st. kpt. Andrzeja Paprotę Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Olsztynie st. bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Piszu, bryg. Paweł Pieńkosz, w krótkich słowach przywitał i podziękował gościom za przybycie, po czym omówił realizację zadań w ubiegłym roku, przedstawiając kolejno sprawozdanie z każdej komórki organizacyjnej komendy. Na zakończenie przedstawił plany i potrzeby na rok 2020 oraz podziękował przybyłym gościom za bardzo dobrą współpracę, życząc wszystkim, aby układała się ona równie dobrze w latach następnych. Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Piszu bryg. Pawła Pieńkosza, głos zabierali uczestnicy odprawy, dziękując za trud, jaki strażacy wkładają podczas codziennej służby oraz życząc jak najmniej interwencji, a także tylu bezpiecznych powrotów, co wyjazdów.

W roku 2019 strażacy powiatu piskiego odnotowali 752 zdarzeń, z czego 255 zdarzeń były to pożary, 457 – miejscowe zagrożenia, a 40 to alarmy fałszywe.

 

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: mł. asp. Mariusz Woźniak.