24 marca 2010 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu zakończyło się 13 dniowe szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu uczestniczyło 33 druhów niemal ze wszystkich jednostek OSP, działających na terenie czterech gmin powiatu, wspomagających na co dzień działania strażaków PSP w Piszu. Szczególnym optymizmem napawa fakt, że byli to młodzi ludzie, którzy z łatwością przyswajali wiedzę związaną z ratowaniem zagrożonego życia. Mamy nadzieję, że dopływ nowo wyszkolonych członków OSP przyczyni się do rozwoju jednostek oraz podniesie ich mobilność i prężność, a także zacieśni współpracę z komendą. Cel, jaki został im postawiony, czyli uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania zadań podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, został w 100% osiągnięty, czego potwierdzeniem były bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęli podczas egzaminu. Strażacy z jednostek OSP powiatu po raz kolejny udowodnili, że misja jaką pełnia jest ich pasją. Egzaminy (praktyczny i teoretyczny) pokazały doskonałe ich przygotowanie i zaangażowanie oraz dobrą znajomość fachu strażaka-ratownika. Życząc im wielu sukcesów, liczymy na owocną współpracę i pomoc podczas zdarzeń w walce z zagrożeniami./tekst: mł. asp. Józef Baranowski, zdjęcia: archiwum KP PSP w Piszu/.