Dnia 7 października br. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla ZG ZE i RP RP. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, wyróżnione osoby dokonały wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru oraz dokonały wpisu do księgi pamiątkowej.

Następnie Metropolita Warszawski ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz kapelan mazowieckich strażaków ks. Kpt. Jerzy Sieńkowski poświęcili sztandar. Wręczenia sztandaru dla Prezesa Zarządu Głównego Krzysztofa Maślankiewicza dokonał Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski. Po przekazaniu sztandaru dla pocztu został on zaprezentowany dla zgromadzonych uczestników uroczystości, po czym poczet sztandarowy przemaszerował ze sztandarem przed zgromadzonymi pocztami sztandarowymi i kompanią honorową.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżniającym się mazowieckim strażakom medali i odznaczeń, a następnie przekazano do użytku siedzibę Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Klucze do nowego obiektu mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Jarosławowi Kurkowi przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak .

W skład delegacji ZW ZE i RP RP w Olsztynie weszli:

-          Tadeusz Jakubik –         Prezes

-          Wojciech Bastek –         Wiceprezes

-          Stanisław Pabijanek –   członek Prezydium

-          Adam Osiński –               członek Prezydium i Prezes Koła w Szczytnie

-          Jarosław Dunajew –       członek Zarządu i Prezes Koła w Nidzicy

-          Andrzej Hrynakowski – członek Koła w Olsztynie

-          Andrzej Kiernozek –     członek Koła w Olsztynie

 

 

                                                                                                Opracował

                                                                       Tadeusz Jakubik Prezes ZW ZE i RP RP