Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia:

 

-          informacja z obrad Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 8 września br.

-          ustalenie składu delegacji ZW na uroczystość wręczenia sztandaru dla Zarządu Głównego w dniu 7 października,

-          ustalenie terminu i tematyki posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego,

-          ocena organizacji wycieczki i jej przebiegu na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą,

-          Sprawy organizacyjne,

       Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8 września br. zwłaszcza dotyczące wręczenia sztandaru dla ZG, spraw finansowych i zmiany instrukcji finansowej, prac przy nowym statucie Związku.

       Ustalono skład delegacji Zarządu Wojewódzkiego na uroczystość wręczenia sztandary

dla Zarządu Głównego w dniu 7 października w ilości siedmiu osób.

       Ustalono termin i tematykę posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, które odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia br.

     Dokonano oceny organizacji i przebiegu wycieczki zorganizowanej w miesiącu sierpniu na trasie Bruksela – Paryż- Zamki nad Loarą. Organizację i przebieg wycieczki oceniono bardzo dobrze, tak ze strony Zarządu Wojewódzkiego jak również biura turystycznego „Logos Tour w Olsztynie”.

       W sprawach organizacyjnych omówiono:

-          plan przebiegu uroczystości XX lecia powstania struktur Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017 w tym listy uczestników,

-          opłacanie składek statutowych przez koła terenowe,

-          stan finansów Zarządu Wojewódzkiego,

 

 

Opracował:

 

                                                           Prezes ZW ZE i RP RP Tadeusz Jakubik