Posiedzenie ZG ZEiRP RP na terenie

woj. Warmińsko-mazurskiego.

         W dniach 27 – 29 maja 2015r. w Ośrodku Wypoczynkowym Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze k/Giżycka obradował Zarząd Główny ZEiRP RP na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji. W obradach uczestniczyła również Główna Komisja Rewizyjna oraz nowo wybrani Prezesi ZW. W czasie obrad omówiono i ustalono wiele spraw organizacyjnych związanych z organizacją VI Krajowego Zjazdu Delegatów naszej organizacji, który odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca br. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w miejscowości Soczewka k/Płocka woj. mazowieckie. Na posiedzeniu przyjęto między innymi projekt scenariusza obrad, projekt regulaminu obrad, a także wyboru składów Komisji Zjazdowych i innych osób niezbędnych do przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów. Należy zaznaczyć, że te projekty będą przyjmowane przez Delegatów wybranych na Zjazdach Wojewódzkich.

         Informację w sprawie finansów Związku przedstawił skarbnik ZG Krzysztof Dietz.

         W dniu 28 maja br. zorganizowano zwiedzanie Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z przewodnikiem oraz rejs statkiem po pobliskim jeziorze.

         Wieczorem odbyło się spotkanie uczestników posiedzenia z gospodarzami terenu na które przybyli :

-         st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz – Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

-         mgr Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki,

-         st. bryg. inż. Jerzy Kunicki – Komendant Powiatowy PSP w Giżycku,

-         Mirosław Hajduk – Prezes Koła ZEiRP RP w Giżycku.

Gospodarze zapoznali zebranych ze specyfiką województwa oraz miasta i powiatu Giżycko.

 

         Wiceprezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie Stanisław Mikulak przedstawił publikację – Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach – historia – tradycja – organizacja, której jest współautorem.

         Dzięki uprzejmości Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie publikację tą przekazano nieodpłatnie dla każdego ZW ZEiRP RP.

         Warmińsko – Mazurski ZW ZEiRP RP reprezentowali :

-         Tadeusz Jakubik   - Prezes ZW

-         Stanisław Mikulak - Wiceprezes ZW

-         Wojciech Bastek     - Wiceprezes ZW

-         Ryszard Kaszuba   - Sekretarz ZW

Opracował : Tadeusz Jakubik – Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie.