W dniu 28 stycznia 2015 roku odbyło się Walne zebranie członków Koła Z E i RP RP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła. Na zebranie przybyli: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki oraz Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński. Na zebraniu Zarząd Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w latach 2011-2014, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli. Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2011-2014. Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2014 oraz niedociągnięcia w składanych wnioskach. Wręczono legitymacje członkowskie oraz Medale okolicznościowe XX lecia Związku. Miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej Platy dla Antoniego Kundzicza z okazji 75 tej rocznicy urodzin. Na zebraniu dokonano wyboru Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku. Po ukonstytuowaniu się Zarząd koła przedstawia się następująco:

Prezes – Jerzy Jasiński

Wice Prezes – Zbigniew Łupina

Sekretarz – Ryszard Kaszuba

Skarbnik –Waldemar Filipczak

Członek – Andrzej Kiernozek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Grzegorz Wieczorek

Sekretarz – Lucjan Nadolski

Członek – Zbigniew Stempliński

Delegatami na Zjazd Wojewódzki wybrani zostali: Tadeusz Jakubik, Wojciech Bastek, Jasiński Jerzy, Ryszard Kaszuba, Stanisław Mikulak.

Po zebraniu odbyła się uroczystość noworoczno - opłatkowa pod przewodnictwem kapelana strażaków woj. warmińsko-mazurskiego ks. Andrzeja Barwisza, po którym uczestnicy spożyli wspólnie uroczysty obiad zorganizowany z okazji XX lecia istnienia Związku. Zebranie i uroczystości okolicznościowe odbyły się w restauracji „ Wileńska : w Olsztynie.