W dniu 21 maja 2014 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół z następującym porządkiem obrad :

  1. 1.Wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”.
  2. 2.Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień
  3. 3.Zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność ZW ZEiRP RP za rok 2013.
  4. 4.Organizacja obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP
  5. 5.Zasady korzystania z funduszu socjalnego w roku bieżącym.
  6. 6.Omówienie ewentualnych propozycji zmian w statucie ZEiRP RP.
  7. 7.Sprawy organizacyjne i informacje.

     31.03.2013r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście :

-          Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz

-          Miejski Komendant PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński

 

Na początku obrad wręczono odznaki „ Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących działaczy naszego Związku :

 

           1. Eljasiak Marek                    - Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Olsztynie

           2. Hrynakowski Andrzej         - członek koła ZEiRP RP w Olsztynie

           3. Krześniak Krzysztof             - członek koła ZEiRP RP w Ostródzie

           4. Malecha Roman                    - członek koła ZEiRP RP w Morągu

           5. Naszkiewicz Dariusz             - członek koła ZEiRP RP w Giżycku

           6. Szymski Eugeniusz               - Prezes Koła ZEiRP RP w Bartoszycach

           7. Wysocki Jan                          - członek koła ZEiRP RP w Węgorzewie

           8. Zienkiewicz Jerzy                 - Prezes koła   ZEiRP RP w Elblągu, członek ZW

 

                        Ponadto dla 26 osób wręczone będą odznaki honorowe podczas uroczystych zebrań i spotkań z okazji „DNIA STRAŻAKA” i podczas obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP w poszczególnych kołach. Ogółem przyznano 34 odznaki „ZASŁUŻONY dla ZEiRP RP” dla działaczy związkowych z naszego województwa.

Wręczenie odznak dokonał Członek Prezydium ZG, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Tadeusz Jakubik i Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

 

Ponadto w dniu 18 maja br. podczas Wojewódzkich obchodów „DNIA STRAŻAK” w Olecku Julian Lemiech – członek ZW, Prezes koła ZEiRP RP w Iławie został wyróżniony Medalem Honorowym im. J. Tuliszkowskiego. Takim samym medalem został wyróżniony Tadeusz Łopata – członek ZW, Prezes koła w Morągu. Medal będzie wręczony podczas obchodów XX – lecia powstania naszego Związku w m-cu sierpniu w Częstochowie.

            Prezes ZW dokonał analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego naszej organizacji na Warmii i Mazurach na koniec 2013 roku. Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków w 2013r., oraz fakt opłacenia składek statutowych przez koła za wszystkich swoich członków.

            Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Elżbieta Wróblewska przedstawiła protokół kontroli. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do dotychczasowej działalności żadnych uwag.

            Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił założenia obchodów XX – lecia powstania Zwiazku na poszczególnych szczeblach tj. centralnym, wojewódzkim i na poziomie kół terenowych.

            Z-ca Warmińsko-Mazurskiego K-nta Wojewódzkiego PSP i Komendant Miejski PSP pogratulowali wyróżnionym oraz przekazali życzenia dla wszystkich emerytów i członków ich rodzin z okazji „DNIA STRAŻAKA”. Ponadto przedstawili aktualne zagadnienia, którymi zajmują się oraz plany na rok bieżący i następne, szczególnie w zakresie poprawy bazy lokalowej i wyposażenia w podstawowy sprzęt specjalistyczny głównie w samochody.

            Omówiono również zasady korzystania z funduszu socjalnego w bieżącym roku.

Wiceprezes ZW, członek Komisji Statutowej Ryszard Kaszuba przedstawił ewentualne zmiany w statucie Związku opracowany przez Zespół w m-cu lutym br. w Łodzi i które zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu.

            W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

-          organizacja wycieczki do Chorwacji

-          kampania sprawozdawczo- wyborcza w ogniwach Związku

-          spotkanie przedstawicieli FSSM z Prezydium Klubu Poselskiego SLD

-          omówienie nadal obowiązującej decyzja Nr 235 MSW z dnia 18. 12. 2002r. w sprawie zapewnienia organizacjom emerytów i rencistów resortu SW korzystania z niektórych pomieszczeń i urządzeń obsługujących organy podległe właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych.

 

 

 

Zdjecia wykonał : Stanisław Pabijanek                                              Opracował :

             Sekretarz ZW ZEiRP RP                                     Prezes Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                                         ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik