W dniu 26 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia :

-          informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 19 lutego 2014r.

-          analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień 31.12.2013r.

-          analiza protokółu WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2013                              

-          informacja o II Kongresie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się w dniu 07 marca 2014r.,

-          sprawy organizacyjne i informacje.

 

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 19 lutego 2014r. ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do organizacji obchodów XX – lecia powstania Związku.

      Dokonano analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego organizacji Związkowej na Warmii i Mazurach na koniec 2013r. ze szczególnym naciskiem na :

-          stan osobowy członków w poszczególnych kołach,

-          stan środków finansowych,

-          opłacanie składek członkowskich,

-          stan bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w roku 2013, oraz fakt opłacenia składek statutowych przez Koła za wszystkich swoich członków.

           Przeanalizowano protokół kontroli WKR. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do tej działalności żadnych uwag.

            Delegat na II Kongres FSSM Tadeusz Jakubik przedstawił przebieg oraz ustalenia tego gremium.

            W sprawach organizacyjnych omówiono następujące sprawy :

-          organizacja wycieczki w m-cu czerwcu do Chorwacji,

-          dalszego prowadzenia kroniki ZW ZEiRP RP,

-          nadania odznak i wyróżnień dla członków Związku z okazji „DNIA STRAŻAKA” 2014r i obchodów XX – lecia powstania ZEiRP RP,

-          sprawa ewentualnego przystąpienia członków Związku i pozostałych emerytów do ubezpieczenia grupowego W TW Allianz.

 

                                                                                            Opracował :

                                                                            Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie          

                                                                                              Tadeusz Jakubik