W dniu 18 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZE i RP RP w Biskupcu. Tradycyjnie jak każdego roku, tego typu zebrania odbywają się w siedzibie JRG Biskupiec. Aktualnie Koło liczy 32 członków.

Po otwarciu zebrania, prezes Koła -Leon Wiśniewski przedstawił informacje z działalności za ubiegły rok oraz zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami -tj;

1.Uroczystości i zebrania.

- 26.01.2013 – Zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2012

- 28.05.2013 – Uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka – Apel ten został zorganizowany wspólnie przez strażaków z JRG PSP w Biskupcu oraz emerytów z biskupieckiego koła. W apelu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

- Burmistrz miasta Biskupiec – p. Elżbieta Samorajczyk

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie – p. Tadeusz Jakubik

- Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu – podinsp. Stanisław Moroz

- Komendant Miejski PSP w Olsztynie – mł. bryg. Andrzej Górzyński

W trakcie apelu nastąpiło wręczenie legitymacji członkowskich dla dwóch nowych członków biskupieckiego koła (byłych strażaków z JRG PSP B-c), tj;

- Krzysztof Kuchciński

- Jan Romańczuk

- 01.11.2013 – Apel zmian służbowych JRG B-c oraz członków koła przy tablicy pamiątkowej – ku pamięci zmarłych strażaków, którzy pełnili służbę w biskupieckiej straży.

2. Planowane obchody 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i w związku z tym zaproponowanie osób do odznaczeń.

3. Informacje dotyczące sporządzania wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego.

4. Informacja o przeniesieniu służbowym byłego D-cy JRG PSP w B-cu – mł. bryg. Jarosława Jakubika do KP PSP w Mrągowie. W uroczystości pożegnania D-cy JRG, która odbyła się 3 stycznia br. wzięła udział delegacja emerytów z biskupieckiego koła. Prezes koła – Leon Wiśniewski wręczył dla byłego D-cy pamiątkową statuetkę i podziękował za lata dobrej współpracy.

5. Planowany zakup płaskorzeźby – św. Floriana z zamiarem umieszczenia jej na pamiątkowej tablicy.

6. Ustalenie składki członkowskiej.

7. Informacja dotycząca działalności -” Federacji Służb Mundurowych”.

W trakcie zebrania sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący -Tomasz Jarmużewski.

Wiceprezes biskupieckiego koła – Tadeusz Wasilewski przedstawił informację o planowanej wycieczce w 2014 r. Wycieczkę do Chorwacji lub po „Pojezierzu Kaszubskim” planuje zorganizować Warmińsko -Mazurski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Olsztynie.

Na koniec zebrania na tle budynku siedziby JRG PSP Biskupiec wykonano pamiątkowe zdjęcie.