W dniu 17 grudnia 2013r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad :

  1. 1.Informacje z posiedzenia ZG z dnia 12 grudnia 2013r. i posiedzenia Prezydium ZG z 16 października 2013r.
  2. 2.Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2013.
  3. 3.Sprawy finansowe ZW ZEiRP RP.
  4. 4.Realizacja planu pracy za rok 2013 plan pracy na rok 2014.
  5. 5.Sprawy organizacyjne i informacje

W posiedzeniu brali udział :

-         Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

     st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

-         Miejski Komendant PSP w Olsztynie

     bryg.mgr inż. Andrzej Górzyński

-         Komendant Powiatowy PSP w Giżycku

     st. bryg. mgr inż. Jerzy Kunicki

Przed rozpoczęciem obrad wręczono odznaki związane z działalnością na rzecz Związku.

Odznakę srebrną „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:

-         Aleksander Cydejko – Wiceprezes Koła ZEiRP RP w Morągu

Odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” otrzymał :

-         st. bryg. mgr inż. Jerzy Kunicki - Komendant Powiatowy PSP w 

     Giżycku

Wręczenie odznak dokonali Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki i Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

         Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił informację z posiedzenia ZG z dnia 12 grudnia 2013r. i posiedzenia Prezydium ZG z dnia 16 października 2013r.

         Przewodniczący Komisji Socjalnej przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego w bieżącym roku, opracowanie w formie pisemnej zostanie przekazane na początku stycznia 2014 roku do Prezesów Kół.

         Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła sytuację finansową, którą uczestnicy obrad uznali za dobrą i jednogłośnie zaakceptowali dotychczasową działalność w tym zakresie.

         Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba omówił realizację planu pracy za rok 2013 oraz przedstawił plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2014.

         Sprawozdanie z realizacji planu pracy oraz plan pracy na rok 2014 został przyjęty jednogłośnie.

         W sprawach organizacyjnych Prezes ZW Tadeusz Jakubik i Wiceprezes Ryszard Kaszuba przedstawili :

-         zebranie uwag dotyczących ewentualnych zmian w statucie Związku,

-         akcję zbierania podpisów jako społeczny protest obywatelski skierowany do Sejmu w sprawie obniżenia odpisu na fundusz socjalny na terenie kraju i województwa,

-         złożenie zapotrzebowania przez Koła na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” oraz „Medalu 20-lecia ZEiRP RP”,

-         złożenie zamówienia na książkę „Historia ZEiRP RP”,

-         przeprowadzenie dorocznych zebrań sprawozdawczych,

oraz złożenie sprawozdań z działalności Kół,

-         sporządzenie wniosków o odznaki dla członków Związku,

-         konkurs kronik Kół i ZW.

Następnie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP omówił najważniejsze zadania, które są realizowane i w najbliższym okresie czasu będą realizowane na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przekazał najlepsze życzenia świąteczne dla emerytów i członków ich rodzin. Życzenia złożył nam również Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Po zakończeniu obrad Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak poprowadził dalszą część związaną ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz złożono sobie życzenia i podzielono się opłatkiem.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubi