Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZW ZEiRP RP

 

Dnia 27 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP na którym omówiono zagadnienia :

-          informacje z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r,

-          analiza sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na dzień 31.12.2013r,

-          zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2012,

-          sprawy organizacyjne.

Prezes ZW ZEiRP RP, członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik  omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem programu obchodów XX – lecia powstania Związku, oraz działań związanych z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w kolejnym roku na terenie Warmii i Mazur oraz opłacenie składek członkowskich przez wszystkie koła terenowe.

Prezes ZW przedstawił protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2012.

       Wojewódzka Komisja Rewizyjna uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

     

      W sprawach organizacyjnych omówiono miedzy innymi :

-          wykaz członków Związku, którym planuje się nadanie różnych odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” – 2013rok.

-          zmiany wytycznych komisji socjalnej przy rozpatrywaniu wniosków emerytów korzystających z różnych form pomocy z funduszu socjalnego,

-          organizacja wycieczki dla członków kół terenowych pod hasłem „Skarby Nadwiślańskich Grodów i Gór Świętokrzyskich”.

 

                                                                                                            P R E Z E S

                                                                                        Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

                                                                                                     Tadeusz    Jakubik

 

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZW ZEiRP RP

 

Dnia 27 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP na którym omówiono zagadnienia :

-          informacje z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r,

-          analiza sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na dzień 31.12.2013r,

-          zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2012,

-          sprawy organizacyjne.

Prezes ZW ZEiRP RP, członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik  omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem programu obchodów XX – lecia powstania Związku, oraz działań związanych z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w kolejnym roku na terenie Warmii i Mazur oraz opłacenie składek członkowskich przez wszystkie koła terenowe.

Prezes ZW przedstawił protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2012.

       Wojewódzka Komisja Rewizyjna uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

     

      W sprawach organizacyjnych omówiono miedzy innymi :

-          wykaz członków Związku, którym planuje się nadanie różnych odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” – 2013rok.

-          zmiany wytycznych komisji socjalnej przy rozpatrywaniu wniosków emerytów korzystających z różnych form pomocy z funduszu socjalnego,

-          organizacja wycieczki dla członków kół terenowych pod hasłem „Skarby Nadwiślańskich Grodów i Gór Świętokrzyskich”.

 

                                                                                                            P R E Z E S

                                                                                        Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

                                                                                                     Tadeusz    Jakubik