W dniu 26 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Biskupcu. Tradycyjnie jak każdego roku, tego typu zebrania odbywają się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu.

            W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie – Tadeusz Jakubik, który jest zarazem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Związku oraz Dowódca JRG 3 Biskupiec – mł. bryg. Jarosław Jakubik.

            Na początku zebrania Prezes wręczył legitymacje trzem nowym członkom biskupieckiego Koła:

- st. ogn. w stanie spoczynku Roman Janczewski

- st. ogn. w stanie spoczynku Robert Bomersbach

- st. ogn. w stanie spoczynku Janusz Gołaszewski

Koło w Biskupcu – aktualnie liczy 31 osób.

            Następnie prezes Koła – Leon Wiśniewski przedstawił informacje z działalności za miniony rok oraz sprawy bieżące m.in.

 1. Uroczystości i zebrania
 • 21.01.2012 – zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2011
 • 25.05.2012 – organizacja Dnia Strażaka – wspólnie ze strażakami JRG w czasie której odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej – ku pamięci strażaków którzy „Odeszli na wieczną służbę”, a pełnili służbę w biskupieckiej straży,
 • 01.11.2012 – apel zmian służbowych JRG oraz członków Koła przy tablicy pamiątkowej w trakcie, którego odczytano nazwiska zmarłych kolegów oraz zapalono znicze i złożono kwiaty
 1. Zwiększenie stawki członkowskiej.
 2. Sporządzenie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego.
 3. Wykonanie pamiątkowego tabla – ze zdjęciami członków biskupieckiego Koła.

W dalszej części zebrania głos zabrał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik, który w obszernym wystąpieniu przedstawił m.in.

 • Informacje z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego,
 • Bieżące działania Zarządu Wojewódzkiego oraz planowane na 2013,
 • Nowe zasady gospodarki finansowej Związku
 • Przyznawanie odznaczeń dla członków kół
 • Obchody 15 –to lecia Związku
 • Informacje z działalności Stowarzyszenia Związków Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych

Pod koniec zebrania głos zabrał Dowódca JRG –mł. bryg. Jarosław Jakubik, który dobrze ocenił współprace z biskupieckim Kołem związku oraz zadeklarował dalsze jej kontynuowanie oraz organizację wspólnych uroczystości i spotkań.