Dnia 13 lipca 2012 r. odbyło się zebranie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Szczytnie. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego w zebraniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stanisław Mikulak.

            Na wstępie zebrania Wiceprezezs Stanisław Mikulak wręczył członkom Koła Odznaki                                           Honorowe zasłużon dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nadane przez Zarząd Główny Związku. Odznaki otrzymali:

-          Jan Iwanowicz członek Komisji Rewizyjnej

-          Adam Osiński prezes Koła.

Po wręczeniu odznak prezes Koła omówił sprawy bieżące m.in.

-          sporządzanie wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego, nowe zasady obowiązujące w Regulaminie Funduszu Socjalnego, podał termin i wymagania organizacyjne dla uczestników wycieczki na Litwę i Łotwę,

-          apelował o dokładne i szczegółowe sporządzanie wniosków z funduszu socjalnego, oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych załączników.

W dalszej dyskusji głos zabrał Wiceprezes Stanisław Mikulak obszernie informując członków Związku o działaniach bieżących Zarządu Wojewódzkiego oraz udzielając szczegółowych odpowiedzi na pytania nurtujące emerytów i rencistów.

Zebranie zakończyło się sutym obiadem, oraz niekończącą się dyskusją o problemach bieżących naszego środowiska pożarniczego.

                                                                                                          Prezes Koła

                                                                                                         Adam Osiński