W dniu 25 maja 2012 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Biskupcu odbyła się uroczystość związana z Dniem Strażaka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Na uroczystość przybyli :

Starosta Olsztyński – Mirosław Pampuch

Burmistrz Biskupca – Elżbieta Samorajczyk

Komendant Kosariatu Policji – podinsp.Stanisław Mróz

Komendant Miejski PSP w Olsztynie – mł.bryg.mgr inż. Andrzej Górzyński

Dowódca JRG w Biskupcu – mł. bryg.mgr Jarosław Jakubik

Prezes ZW ZEiRP RP – Tadeusz Jakubik

            Na uroczystość przybyli również emeryci i renciści zrzeszeni w Kole ZEiRP RP.

Wręczono awanse i odznaczenia dla strażaków PSP.

Medalami XX – lecia PSP Komendanta Miejskiego w Olsztynie zostali wyróżnieni :

Starosta Olsztyński – Mirosław Pampuch, Burmistrz – Elżbieta Samorajczyk, ostatni Komendant Rejonowy – Roman Kaliszuk i Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

            Odznakami „Zasłużony dla ZEiRP RP” – zostali wyróżnieni :

-          mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Leon Wiśniewski – Prezes Koła ZEiRP RP (nieobecny z powodu pobytu w szpitalu), i członek Koła Jan Juniewicz.

Na zakończenie uroczystości został odsłonięty obelisk wraz z tablicą pamiątkową upomiętniający zmarłych strażaków. Pomysł wykonania obelisku wraz z tablicą powstał na dorocznym zebraniu Koła ZEiRP RP został przedstawiony przez Jana Juniewicza i zaakceptowany przez zebranie. Kamień został dostarczony przez członka Koła Wiesława Kudana. Przy realizacji tego zadania wyróżnili się Prezes Koła ZEiRP RP Leon Wiśniewski i członkowie Jan Juniewicz i Wiesław Kudan., pomagał im właściciel Zakładu Kamieniarskiego Sławomir Orgaz.

            Ustawienie obelisku, montaż płyt i prace porządkowe wykonali strażacy PSP. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. Prałat Krzysztof Brodzik. Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie

                   Tadeusz Jakubik