III Zjazd Zwiazku OSP RP województwa warmińsko- mazurskiego.

            W dniu 29 kwietnia 2012 r. na III Zjeździe OSP RP województwa warmińsko- mazurskiego uczestniczyli członkowie ZEiRP RP będący delegatami ze struktur ZOSP RP.

            Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP rekomendował do składu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Stanisława Mikulaka – Wiceprezesa ZW ZEiRP RP.

            Stanisław Mikulak był przewodniczącym Zjazdu, dzięki jego umiejętnościom Zjazd był przeprowadzony bardzo sprawnie.

            W trakcie obrad Stanisław Mikulak został wyróżniony odznaką „Za wysługę lat 60” Związku OSP, ponadto został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.