Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP.

 

Dnia 18 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP , na którym przeanalizowano zagadnienia:

 

- stan osobowy członków w poszczególnych kołach,

- stan środków finansowych w kołach,

- opłacanie składek członkowskich,

- stan bazy lokalowej , oraz wyposażenie sprzętowe w kołach,

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w roku 2011 o 45 osób, oraz fakt opłacenia składek statutowych w pełnej wysokości przez wszystkie koła terenowe.

 

Prezes Zarządu przedstawił protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu za rok 2011.

Komisja uznała prowadzenie spraw organizacyjnych, finansowych za prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła do tej działalności żadnych uwag. Przedstawił również informację z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP z dnia 13 kwietnia 2012 roku. tj.

- stan organizacyjny członków związku z uwzględnieniem województwa warmińsko –

mazurskiego w porównaniu do innych województw,

- stan środków finansowych związku,

- zasady nadawania odznak honorowych „Za zasługi dla Związku”, oraz ilość odznak

nadanych członkom z województwa warmińsko-mazurskiego,

Poinformował także o ilości odznaczeń nadanych członkom z województwa z okazji „Dnia

Strażaka” 2012 roku.

Na posiedzeniu ustalono zwołanie uroczystego Plenarnego Posiedzenia Zarządu   Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół z okazji XV – lecia powstania ZW ZEiRP RP na dzień 27 czerwca br. na którym zostaną wręczone odznaki honorowe, inne odznaczenia oraz okolicznościowe statuetki dla Prezesów kół, pełniących funkcję od dnia ich powołania. Ponadto omówiono organizację wycieczki na trasie Wilno – Ryga – Jurmala, Rundale- Kowno w miesiącu wrześniu 2012 r.

 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego

 

Tadeusz Jakubik