Dnia 29 lutego br. odbyło się uroczyste zebranie członków Koła Z E i R P RP w Olsztynie związane z 15 – ta rocznicą powstania koła. W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Rutecki oraz Komendant Miejski PSP mł. bryg. Andrzej Górzyński. Z okazji rocznicy powstania Koła trzem członkom Stanisławowi Mikulakowi, Alojzemu Zielińskiemu oraz Ryszardowi Kaszubie wręczono „Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Zgodnie z przyjętymi zasadami dot. uroczystego uhonorowania seniorów Zbigniewowi Romanowskiemu obchodzącemu 85 – tą rocznicę urodzin oraz Feliksie Rosowłowicz i Stanisławowi Mikulakowi obchodzącym 75 – tą rocznicę urodzin wręczono okolicznościowe platony z życzeniami od Zarządu Wojewódzkiego Związku, Zarządu i członków koła. Prezes koła wręczył pierwszym Prezesom koła Tadeuszowi Jakubikowi i Ryszardowi Kaszubie okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za prace założycielskie oraz długotrwałe kierowanie pracami Zarządu. Wręczono także uroczyście legitymacje członkowskie i odznaki Związku członkom , którzy wstąpili do Związku od ostatniego zebrania członków koła.

 

Jednocześnie na zebraniu Prezes Koła przedłożył sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011 , w którym przedstawił główne zadania zrealizowane w ubiegłym roku , a wynikające z przyjętego programu działania na lata 2011- 2014. Skarbnik koła przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2011. Podsumowania działalności Zarządu i gospodarki finansowej dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdzając, że Zarząd działał zgodnie z przyjętym programem i statutem. Na zebraniu zaprezentowano członkom kronikę koła w wersji „książkowej” obejmującej lata 2007 – 2011 , która jest dostępna dla wszystkich członków w wersji elektronicznej. Zebranie podjęło decyzję o organizacji wycieczki w bieżącym roku na trasie Litwa – Łotwa, upoważniając Zarząd do przyjęcia szczegółowego programu . Na zakończenie Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił dorobek związku w latach 1997 – 2011 na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.