Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

W dniu 15 czerwca 2011r. odbyło się plenarne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

-          wręczenie odznak „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

-          informacje z przebiegu V krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP

-          informacje dotyczące korzystania z funduszu socjalnego

-          sprawy organizacyjne i informacje

 

W trakcie obrad następujący działacze ZEiRP RP zostali wyróżnieni :

 

Złotą odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

-          Marek Demkowicz – członek Koła w Braniewie, były Prezes Koła

-          Elżbieta Figurska   - członek ZW ZEiRP RP, Prezes Koła w Nowym Mieście Lub.

-          Stanisław Pabijanek – Sekretarz ZW ZEiRP RP

 

Srebrną odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

-          Jerzy Zienkiewicz – Prezes Koła w Elblągu

 

Brązową odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

-          Stanisław Strug – członek Koła w Giżycku – odznaka ta została wręczona podczas obchodów „Dnia Strażaka” w Giżycku.

Wręczenie odznaki dokonali: Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski i Prezes Warmińsko- Mazurskiego ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

 

Ponadto informujemy, iż w dniu 08 marca 2011r. na V Krajowym Zjeździe Delegatów ZEiRP RP kol. Ryszardowi Kaszubie – Wiceprezesowi ZW ZEiRP RP Komendant Główny PSP gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz wręczył :

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

Przebieg V Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił wyczerpująco Wiceprezes kol. Ryszad Kaszuba podkreślając aktywny udział delegatów z naszego województwa kol. Ryszard Kaszuba pracował w Komisji Statutowej, kol. Stanisław Mikulak w Komisji Wniosków i Uchwał a kol. Tadeusz Jakubik został ponownie wybrany w skład Zarządu Głównego ZEiRP RP.

Przedstawiono wykorzystanie funduszu socjalnego w bieżącym roku a Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski omówił najczęściej występujące niedociągnięcia i brak przy kompletowaniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc ze środków funduszu socjalnego.

W części dotyczącej spraw organizacyjnych i informacji Prezes ZW ZEiRP RP omówił następujące zagadnienia :

-          organizacja wycieczki do Sztokholmu

-          aktualizacja stanów osobowych w kołach

-          opłacanie składek statutowych

-          obchody w roku 2012 XV – lecia powstania kół i ZW ZEiRP RP

-          zaprezentowano nową odznakę honorową „ Zasłużony Dla Zwiazku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Ponadto przekazano do realizacji uchwałę nr 10/2011 z dania 23 marca 2011 roku V

Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP w sprawie programu działania na lata 2011 – 2014.

 

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik