V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

 

W dniu 23 marca 2011 r. w Sali konferencyjnej KM PSP w Olsztynie odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Kołach, Prezesi Kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście a wśród nich :

 

- Krzysztof Dietz – Członek ZG ZEiRP RP

- mł. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

 

Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2007 – 2010 przedstawił Warmińsko – Mazurski Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej przedstawił członek tej Komisji i członek ZW ZEiRP RP kol. Leon Wiśniewski.

 

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący kol. Roman Kaliszuk. Ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego przedstawiona przez Komisję Rewizyjną była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

 

W trakcie dyskusji głos zabrali między innymi :

Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. Bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński – który podkreślił między innymi bardzo dobra współpracę pomiędzy Komendą a Kołem i Zarządem Wojewódzkim.

 

Sekretarz Koła w Olsztynie kol. Ryszard Kaszuba – który skupił się na ostatnio dokonanych zmianach w statucie ZEiRP RP a dotyczących głównie Kół oraz przedstawił w wersji elektronicznej opracowaną kronikę Koła.

 

Prezes Koła w Lidzbarku Warmińskim kol. Teresa Ciechowska – poruszyła wszelkie aspekty współpracy pomiędzy Kołem ZEiRP RP a Komendantem Powiatowym PSP.

 

Prezes Koła w Morągu kol. Tadeusz Łopata – skupił się na przynależności emerytów do Kół ze względu na miejsce zamieszkania i wcześniejszej służby w jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej.

Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

 

W głosowaniu wybrano nowe władze statutowe Zarządu Wojewódzkiego w składzie :

 

Prezes - Tadeusz Jakubik

Wiceprezes - Stanisław Mikulak

Wiceprezes - Ryszard Kaszuba

Sekretarz - Stanisław Pabijanek

Skarbnik - Teresa Osenkowska Żbik

Członek Prezydium - Leon Wiśniewski

Członek Prezydium - Tadeusz Łopata

Członek - Julian Lemiech

Członek - Elżbieta Figurska

Członek - Stefan Dawidowicz

Członek - Adam Schmidt

Członek - Romuald Śliwka

Członek - Józef Witkowski

Członek - Zenon Rakowski

Członek - Jerzy Zienkiewicz

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna :

 

Przewodniczący - Teresa Ciechowska

Wiceprzewodniczący - Roman Kaliszuk

Sekretarz - Elżbieta Wróblewska

Członek - Bogdan Baran

Członek - Jan Walewski

 

Delegaci na Zjazd Krajowy :

- Tadeusz Jakubik

- Stanisław Mikulak

- Ryszard Kaszuba

 

Przedstawiciele do Komisji Socjalnej :

- Wojciech Bastek

- Jan Cyroniuk

 

W tej części obrad głos zabrał przedstawiciel ZG ZEiRP RP kol. Krzysztof Dietz, który pogratulował nowo wybrany władzom oraz przedstawił główne problemy aktualnie nurtujące środowisko emerytów i rencistów w Polsce.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2011 – 2014.

 

Na zakończenie głos zabrał nowo wybrany Prezes ZW kol. Tadeusz Jakubik, który przedstawił najważniejsze zadania jakie stoją przed Zarządem Wojewódzkim do bieżącej realizacji oraz do końca bieżącego roku.

 

Opracował : Tadeusz Jakubik

Prezes ZW ZEiRP RP