Dnia 26 stycznia 2011 roku odbyło się walne zebranie członków koła ZE i R Poż. RP w Olsztynie.

W zebraniu  uczestniczyło 47 członków oraz zaproszeni:

-         Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jan Słupski

-         Komendant Miejski PSP mł. bryg. Andrzej Górzyński

Porządek zebrania

1.  Otwarcie zebrania – Prezes Koła

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za lata 2007 – 2010

4. Złożenie sprawozdania finansowego

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego

7. Dyskusja

8. Wybory władz koła:

  • Zarządu Koła
  • Komisji Rewizyjnej
  • Delegatów Na Zjazd Wojewódzki

9. Podjęcia uchwały w sprawie opracowania planu działania na

lata 2011 - 2014

10.  Ukonstytuowanie :

a. Zarządu Koła

b. Komisji Rewizyjnej

Na zebraniu dokonano wyboru władz koła oraz delegatów na zjazd wojewódzki.  Po przeprowadzonych wyborach władze koła ukonstytuowały się następująco:

Zarząd koła;

 

-         Prezes - Jerzy Jasiński

-         Wiceprezes - Marek Siemaszko

-         Skarbnik – Waldemar Filipczak

-         Sekretarz – Ryszard Kaszuba

-         Członek – Andrezj Kiernozeki

Komisja Rewizyjna:

-         Przewodniczący – Grzegorz Wieczorek

-         Sekretarz -  Zbigniew Stempliński

-         Członek – Lucjan Nadolski

Delegatami  na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani:

-         Tadeusz Jakubik

-         Ryszard Kaszuba

-         Stanisław MIkulak

-         Teresa Osenkowska – Żbik

-         Stanisław Pabijanek

Zebranie przebiegło bardzo sprawnie i przy aktywnym udziale członków oraz zaproszonych gości, o czym świadczą poniższe fotografie.


 20110202_1

Członkowie koła  uczestniczący w zebraniu.

 

 20110202_2

 Wystąpienie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego


 20110202_3

Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego PSP.